Αναστασία Χατζηλιάδου


photo

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Όνομα: Αναστασία
  • Επώνυμο: Χατζηλιάδου
  • Ιδιότητα: Δικηγόρος, LLM
  • Τηλ.: 210 7248839
  • Κιν.: 6937537441
  • e-mail: va@valaw.gr
Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, Μ.Δ. Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου

Εκπαίδευση

LL.M Διεθνούς Εμπορικού Δικαίου – Πανεπιστήμιο του Surrey

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:  «Η ‘Ανευθυνότητα’ της Εθελοντικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: Η επίδραση της υπεροχής των μετόχων στους σύγχρονους μηχανισμούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η σταδιακή επανεξέταση της εταιρικής κουλτούρας που εστιάζει αποκλειστικά στα συμφέροντα των μετόχων».

Πτυχίο Νομικής – Νομική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Ειδίκευση

Εμπορικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών, Δίκαιο Διεθνών Μεταφορών, Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Σεμινάρια

«Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα», ΕΚΠΑ 2015

«Εμπορική εκμετάλλευση των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ): Αξιοποιώντας στο μέγιστο τα ΔΕ στις επιχειρήσεις», ΟΒΙ 2014

Σεμινάρια Φορολογικού Δικαίου, ΔΣΑ 2013

«Προς ένα νέο εταιρικό μόρφωμα : η Εταιρεία Διαχείρισης Επισφαλούς Ενεργητικού - Δικαιοσυγκριτική εξέταση των ρυθμίσεων περί ''bad bank'' στις ευρωπαϊκές έννομες τάξεις. Οι προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας», ΔΣΑ 2013

«Εκδήλωση Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή για αλλαγές στον Ν. 3869/2010» , ΕΑΝΔΑ 2013 «Άρθρο 99 ΠτΚ. Θεωρία και Πράξη, μετά τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές», ΔΣΑ  2011

«Εξελίξεις στο δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, σκέψεις με αφορμή τον νέο Νόμο 3784/2009», ΔΣΑ 2010

Γλώσσες 

Αγγλικά

Γερμανικά

ΝΕΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ