Δήμητρα Αναγνωστοπούλου


photo

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Όνομα: Δήμητρα
  • Επώνυμο: Αναγνωστοπούλου
  • Ιδιότητα: Δικηγόρος LL.M Δημοσίου Δικαίου
  • Τηλ.: 210 7248839
  • Κιν.: 697 4343875
  • e-mail: valaw@valaw.gr
Δικηγόρος LL.M Δημοσίου Δικαίου

 

Εκπαίδευση

LL.M Δημοσίου Δικαίου( Βαθμός: Άριστα)
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: “Σύνταγμα και Ελεύθερος Ανταγωνισμός- Η συνταγματικότητα ρυθμιστικών παρεμβάσεων στρέβλωσης του ανταγωνισμού”
Πτυχίο Νομικής – Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμός: Άριστα)

Ειδίκευση

Χωροταξικό – Πολεοδομικό Δίκαιο, Δίκαιο Περιβάλλοντος, Φορολογικό Δίκαιο, Δημόσιες Συμβάσεις, Εκτέλεση κατά του διοικουμένου για οφειλές προς το Δημόσιο (ΚΕΔΕ), Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο, Πρόστιμα Ανεξάρτητων Αρχών, Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού.

Γλώσσες

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Σεμινάρια-Συνέδρια
Ποιο Σύνταγμα για την επόμενη ημέρα;, Συνέδριο Ομίλου Μάνεση, 2017.
Καρτέλ και Δίκαιο, Συνέδριο υπό την αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού, 2017.
Επίλυση Διαφορών και Προστασία του Φορολογουμένου, Διεθνής Ημερίδα, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, 2017.
Η καλή νομοθέτηση ως αναγκαία προϋπόθεση μίας δίκαιης και αποτελεσματικής λειτουργίας της πολιτείας, Βουλή των Ελλήνων, 2017.
Η αναθεώρηση του Συντάγματος, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, Ινστιτούτο του Goethe, 2017
Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου, Ίδρυμα Μ. Στασινόπουλου, 2016-2017.
Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου, 3η Διημερίδα Ένωσης Ελλήνων Νομικών e- Θέμις, Αθήνα, 2016.
Θαλάσσια ασφάλεια: νομικά ζητήματα σχετικά με το πλοίο, το φορτίο και τον ανθρώπινο παράγοντα, 9o Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, Δ.Σ.Π., 2016.
Central Banking Law, Maria Rosa Lastra,/Queen Mary, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 2016.
Regulatory Framework for Tax in the EU, The CJEU and Tax Avoidance, Tom O" Shea,/Queen Mary, Σεμινάριο Ευρωπαϊκού Φορολογικού Δικαίου, Aθήνα, 2016.
Επίκαιρα Θέματα Δημοσίου Δικαίου – 1ος κύκλος επιμορφωτικών σεμιναρίων Δημοσίου Δικαίου, Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων και Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Αθήνα, 2013.

ΝΕΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ