Ηλίας Μπέτζιος


photo

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Όνομα: Ηλίας
  • Επώνυμο: Μπέτζιος
  • Ιδιότητα: Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, LL.Μ. Εμπορικού Δικαίου (Berlin)
  • Τηλ.: 2107248839
  • Κιν.: 6948349859
  • e-mail: valaw@valaw.gr
Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις, LL.Μ. Εμπορικού Δικαίου (Berlin)    

 

Εκπαίδευση

LL.M Πανεπιστήμιο Βερολίνου (Βαθμός "Magnacumlaude")

(Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: Empty Voting im Ηinblick auf Fusionen und Squeeze Out – Το Empty Voting αναφορικά με τις συγχωνεύσεις εταιριών και την υποχρεωτική εξαγορά των μετόχων τις μειοψηφίας. Βαθμός "Summa cum laude")

Πτυχίο Νομικής – Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμός 8.40)

Μ.Δ. Αστικού Δικαίου Νομικής Αθηνών (Βαθμός Άριστα)

(Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: Το ενέχυρο τίτλων και η σύγκρουση συμφερόντων στην Α.Ε. Βαθμός Άριστα)

 

Ειδίκευση
Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Πτωχευτικό Δίκαιο

Δημοσιεύσεις

 Παρατηρήσεις στην ΠΠρΠειρ 509/2015 ΔΕΕ 2016 σ. 504επ.

 Παρατηρήσεις στην ΠΠρΑθ 239/2016 ΔΕΕ 2016 σ. 1257επ.

 Παρατηρήσεις στην ΜΕφΛαρ 463/2016 ΔΕΕ 2016 σελ. 1075επ.

 Παρατηρήσεις στην ΠΠρΗρακλ 29/2017 σελ. 68επ.

 

ΝΕΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ