Νικολέτα Γουβέλη


photo

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Όνομα: Νικολέτα
  • Επώνυμο: Γουβέλη
  • Ιδιότητα: Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, DEA (Master 2)
  • Τηλ.: 210 7248839
  • Κιν.: 694 5032222
  • e-mail: office@valaw.gr
Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, DEA (Master 2)    

 

Εκπαίδευση

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών D.E.A. (Master 2, Diplôme d’ Études Approfondies), Πανεπιστήμιο Νancy II, Lorrainne, «Εταιρικό Δίκαιο – Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου» (Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Εταιριών, Διεθνείς Εμπορικές Συμβάσεις, Εξώδικη Επίλυση Διαφορών / Διαιτησία - Μεσολάβηση, Δίκαιο Διεθνών Μεταφορών, Ασφάλειες και Εγγυήσεις στο Διεθνές Εμπόριο, Δίκαιο Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου)
Διπλωματική Εργασία: «Οι Κοινοπραξίες (Joint Ventures) στο Διεθνές Εμπόριο»
Πτυχίο Νομικής σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 

Ειδίκευση
Δίκαιο Εταιρειών & Επιχειρήσεων, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης - Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Απαιτήσεων, Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας - Ακίνητα, Δίκαιο Κτηματολογίου, Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων (συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων - leasing, μισθωτικές συμβάσεις), Δίκαιο Αστικής Αφερεγγυότητας (Ν. 3869/2010), Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης (άρθρο 99) & Πτωχευτικό Δίκαιο

Γλώσσες

 Γαλλικά

 Αγγλικά

ΝΕΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ