Δίκαιο Αθέμιτου ΑνταγωνισμούΓια Επικοινωνία μαζί μας
στα τηλέφωνα 210-7248839 ή 697-4067853.

Επικοινωνία

Το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, ως υποκατηγορία του δικαίου της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπεριέχει ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν στις παράνομες πράξεις των επιχειρήσεων βάσει των οποίων αυτές αποσκοπούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων επιχειρήσεων με όμοιο αντικείμενο.

Μια πράξη εμπίπτει στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού όταν βασίζεται σε μεθόδους που οδηγούν σε παράνομη προσέλκυση πελατών, σε αντιγραφή/απομίμηση προϊόντων ή υπηρεσιών ανταγωνιστών, σε αντιγραφή/απομίμηση σήματος ή επωνυμίας ανταγωνιστή, σε απόσπαση εργαζομένου ανταγωνιστή, σε παραπλανητική διαφήμιση προϊόντων/υπηρεσιών, σε αδικαιολόγητη διακοπή μακρόχρονων συνεργασιών κ.ά.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει συμβουλευτικές και δικαστικές υπηρεσίες οι οποίες αφορούν:

  • Αθέμιτη αντιγραφή/απομίμηση προϊόντος ή υπηρεσίας
  • Αθέμιτη αντιγραφή/απομίμηση σήματος ή εμπορικής ονομασίας ή domain name
  • Αθέμιτη αντιγραφή/απομίμηση πνευματικού ή εφευρετικού έργου
  • Αθέμιτη απόσπαση εργατικού δυναμικού (απόσπαση εργαζομένου)
  • Αθέμιτη απόσπαση πελατείας
  • Αθέμιτη αντιγραφή τεχνογνωσίας (know - how)
  • Παραπλανητική ή συγκριτική διαφήμιση
  • Δυσφημιστικές διαδόσεις και φήμες σε βάρος ανταγωνιστή
  • Παράνομη διακοπή μακροχρόνιων συμβάσεων
  • Παράνομη χειραγώγηση τιμών ή προσφοράς και ζήτησης

Για περισσότερα θέματα σχετικά με πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού κάντε κλικ εδώ.

Για ζητήματα προσβολής από αντιγραφή εμπορεύματος/προϊόντος κάντε κλικ εδώ.

Για τα ζητήματα απόσπασης πελατείας και απόσπασης εργαζομένου κάντε κλικ εδώ και εδώ.

Για Επικοινωνία μαζί μας
στα τηλέφωνα 210-7248839 ή 697-4067853.

Επικοινωνία

ΝΕΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ