Δίκαιο Εμπορικών ΣυμβάσεωνΓια Επικοινωνία μαζί μας
στα τηλέφωνα 210-7248839 ή 697-4067853.

Επικοινωνία

Οι συμβάσεις κυρίως της εμπορικής αντιπροσωπείας και εμπορικής διανομής αποτελούν το κύριο αντικείμενο του δικαίου των εμπορικών συμβάσεων, το οποίο εμπεριέχει ρυθμίσεις που ρυθμίζουν τις σχέσεις ενός προμηθευτή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών με τον συνεργάτη του. Οι εν λόγω σχέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Α.Κ. και τις διατάξεις του Π.Δ. 219/1991.

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος είναι αυτός που διενεργεί εμπορικές πράξεις στο όνομα και για λογαριασμό του προμηθευτή του. Η αμοιβή του αφορά στην προμήθεια πώλησης των προϊόντων/υπηρεσιών του προμηθευτή. Ο εμπορικός διανομέας είναι το πρόσωπο που αγοράζει προϊόντα/υπηρεσίες από τον προμηθευτή του και τα μεταπωλεί στους πελάτες του. Η αμοιβή του είναι η διαφορά της τιμής που επιτυγχάνει μεταξύ αγοράς και μεταπώλησης των προϊόντων/υπηρεσιών. Η λήξη της σχέσης των προσώπων αυτών με τον προμηθευτή του γεννά δικαίωμα αποζημίωσης και εν γένει νομικά και οικονομικά προβλήματα προς επίλυση.

Το δικηγορικό μας γραφείο λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και αξιόλογης εμπειρίας που διαθέτει, παρέχει νομικές υπηρεσίες σχετικές με:

  • την εξωδικαστική και συμβουλευτική δικηγορία
  • τις διαπραγματεύσεις των μερών
  • την κατάρτιση των όρων της σύμβασης
  • την παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων και τη νομική αντιμετώπιση αυτών
  • την έγερση αξιώσεων αποζημίωσης
  • την έγερση αξιώσεων συμμόρφωσης του αντισυμβαλλόμενου και τήρησης των όρων συμφωνίας

 

Για Επικοινωνία μαζί μας
στα τηλέφωνα 210-7248839 ή 697-4067853.

Επικοινωνία

ΝΕΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ