Εταιρικό Δίκαιο & Δίκαιο ΕπιχειρήσεωνΓια Επικοινωνία μαζί μας
στα τηλέφωνα 210-7248839 ή 697-4067853.

Επικοινωνία

Όποιος ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί μέσω μιας εταιρείας στην Ελλάδα μπορεί να το κάνει μέσω προσωπικής εταιρείας (ομόρρυθμης ΟΕ, ετερόρρυθμης ΕΕ, αφανούς εταιρεία) ή κεφαλαιουχικής εταιρείας (ανώνυμης εταιρείας ΑΕ, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ΕΠΕ, ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ΙΚΕ). Το εταιρικό δίκαιο και το δίκαιο των επιχειρήσεων αφορούν στις σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους αλλά και έναντι άλλων προσώπων, αλλά και στη σύσταση των εταιρειών και στη γενικότερη λειτουργία αυτών.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει συμβουλευτική αλλά και δικαστική υποστήριξη υποθέσεων εταιρικού δικαίου στα δικαστήρια όλων των βαθμών.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Ίδρυση εταιρειών
  • Διοίκηση εταιρειών και λειτουργία διοικητικών οργάνων
  • Συνέλευση εταίρων
  • Αποφάσεις και πρακτικά διοικητικών οργάνων και γενικής συνέλευσης
  • Προσβολή και ακύρωση αποφάσεων διοίκησης ή συνέλευσης εταίρων
  • Προστασία δικαιωμάτων εταίρου/εταίρων
  • Προστασία από παράνομες ενέργειες διοίκησης
  • Αποζημίωση κατά μελών διοίκησης
  • Προβλήματα διοίκησης (δικαστικός διορισμός διοίκησης)
  • Κλείσιμο εταιρείας (λύση και εκκαθάριση)

Για περισσότερα ζητήματα σχετικά με την προτασία των εταίρων μπορεί κανείς να αναζητήσει δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα μας (π.χ. για την έξοδο-αποκλεισμό εταίρου ή για την ευθύνη των διοικούντων ή για την ακυρότητα αποφάσεων της εταιρείας ή για την διαφωνία εταίρων κλπ.) ή ακόμα και να επικοινωνήσει μαζί μας για διευκρινίσεις.

Για Επικοινωνία μαζί μας
στα τηλέφωνα 210-7248839 ή 697-4067853.

Επικοινωνία

ΝΕΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ