Έξοδος εταίρου από μία εταιρεία – δικαστική διαδικασία και αποζημίωση εταίρου

Έξοδος εταίρου από μία εταιρεία – δικαστική διαδικασία και αποζημίωση εταίρου

Συγκεκριμένοι λόγοι μπορεί να καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της εταιρικής σχέσης και υποχρεώνουν τον εταίρο να επιθυμεί να απομακρυνθεί από την ΕΠΕ ή την ΟΕ ή την ΙΚΕ. Ο εταίρος μπορεί να μεταβιβάσει τα μερίδιά του σε άλλον εταίρο της εταιρείας και σε περίπτωση που αυτό δεν γίνεται αποδεκτό από τους άλλους εταίρους, μπορεί να ζητήσει την έξοδό του και την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

Το παρακάτω παράδειγμα αφορά στην έξοδο ενός εταίρου από μία ΕΠΕ (με αναλογία ισχύος και για ΟΕ,ΕΕ,ΙΚΕ). Δηλαδή αφορούν στην περίπτωση κατά την οποία οικειοθελώς ο εταίρος φεύγει από την εταιρεία επειδή δεν θέλει πλέον να συνεχίσει την εταιρική συμμετοχή σε αυτήν (οικειοθελής αποχώρηση)

Ωστόσο μπορεί να ισχύσει το ίδιο με μικρές αποκλίσεις και για τον αποκλεισμό ενός εταίρου από μία ΟΕ,ΕΕ ή και από ΙΚΕ βάσει των αντίστοιχων διατάξεων του νόμου. Ο αποκλεισμός ενός εταίρου είναι η εξαναγκαστική απομάκρυνσή του απο την εταιρεία, επειδή οι άλλοι εταίροι δεν τον θέλουν πλέον μέσα στην εταιρεία. (εξαναγκασμός σε αποχώρηση).

Η απομάκρυνση ενός εταίρου από τους άλλους εταίρους (μη οικειοθελής απομάκρυνση) είναι άλλο νομικό ζήτημα και ονομάζεται “αποκλεισμός εταίρου” (βλ. για αυτό ως ειδικότερο θέμα σε https://www.valaw.gr/administrator/index.php?option=com_k2&view=item&cid=238 αλλά και στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.valaw.gr/administrator/index.php?option=com_k2&view=item&cid=210).

Η οικειοθελής έξοδος γίνεται με αποστολή ενός εξωδίκου με συγκεκριμένο περιεχόμενο που επιδίδεται προς την εταιρεία και τους εταίρους. Ο αποκλεισμός αντίθετα θέλει δικαστική απόφαση. 

Φυσικά ο εταίρος που φεύγει (με έξοδο ή με αποκλεισμό) δεν χαρίζει την περιουσία του στους εναπομείναντες εταίρους αλλά δικαιούται α) σε χρήμα την εταιρική του μερίδα και β) σε χρήμα την αποτίμηση της υπεραξίας της εταιρείας (πελατολόγιο, φήμη, αποθέματα κλπ). Με δικαστική αποφαση γίνεται υπολογισμός της αξίας της μερίδας του εταίρου στην εταιρεία και αποδίδεται σε χρήματα από τους άλλους εταίρους και την εταιρεία στον αποχωρούντα εταίρο.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button