Αδυναμία μεταβίβασης μεριδίων σε ΕΠΕ και έξοδος του εταίρου από την εταιρεία

Αδυναμία μεταβίβασης μεριδίων σε ΕΠΕ και έξοδος του εταίρου από την εταιρεία

Όταν δεν υπάρχει αγοραστής των μεριδίων του, ο εταίρος μπορεί να εξέλθει από την ΕΠΕ και να ζητήσει από την εταιρεία την αξία των μεριδίων του, υπάρχει σπουδαίος λόγος που καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της εταιρικής του δέσμευσης

Άρειος Πάγος 1805/2012

Για να εξέλθει ο εταίρος από την ΕΠΕ πρέπει να υπάρχει κάποιος σπουδαίος λόγος. Σε αυτήν την περίπτωση φεύγει ο εταίρος από την ΕΠΕ, έχοντας παράλληλα αξίωση για καταβολή της αξίας της εταιρικής του μερίδας. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται δικαστικώς ενώ η καταβολή της αξίας των μεριδίων του γίνεται από την εταιρική περιουσία και η αξίωσή του στρέφεται κατά της εταιρείας. Είναι δυνατή η απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας να μειώσει συγχρόνως το εταιρικό κεφάλαιο και να αυξήσει αυτό κατά ποσό τουλάχιστον ίσο με την αξία της εταιρικής μερίδας του εξερχόμενου εταίρου. Αν δεν καταβάλλεται η αξία της συμμετοχής του, ο εξερχόμενος εταίρος μπορεί να ζητήσει την λύση της εταιρίας, προκειμένου κατά την εκκαθάριση αυτής, να ικανοποιήσει τη σχετική αξίωσή του. Αποτρέπεται η τελική λύση και εκκαθάριση της εταιρείας, αν τελικώς πληρωθεί η αξία της συμμετοχής του στον εταίρο από την επε ή τους άλλους εταίρους.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button