Ακυρότητα διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Ακυρότητα διπλώματος ευρεσιτεχνίας

Το δικαστήριο ακυρώνει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αν δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος περί ορθής περιγραφής της εφεύρεσης (ΠΠρΑθ 6949/2009)

Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1733/1987, μπορεί να κηρυχθεί άκυρο, εφόσον δεν πληροί τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις εκ του νόμου. Οι τυπικές προϋποθέσεις περιγράφονται εκ του άρθρου 7 παρ. 1 Ν. 1733/1987 και αφορούν στην κατάθεση πλήρους αίτησης, που περιλαμβάνει περιγραφή της εφεύρεσης και αξιώσεις προστασίας. Τα σχέδια συμπληρώνουν την περιγραφή και τις αξιώσεις. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της εφεύρεσης είναι το στοιχείο του νέου, η εφευρετικότητα και η βιομηχανική εφαρμογή.

Η παραπάνω απόφαση έκρινε ότι το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν περιέγραφε τεχνικό κανόνα που είναι νέος και συνεπώς, δεν έπρεπε να αποδοθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η ιδιαιτερότητα της απόφασης αυτής είναι ότι η έλλειψη του στοιχείου του νέου θεμελιώθηκε κατά ορθό τρόπο στην περιγραφή του τεχνικού κανόνα, όπως αυτός είχε αποτυπωθεί στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αυτό σημαίνει, ότι κατά την παραπάνω απόφαση, η περιγραφή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας αποτύπωνε έναν τεχνικό κανόνα που κατά το μέσο τεχνικό δεν είναι νέος.

Συνεπώς, ο τεχνικός κανόνας που δεν είναι νέος δε μπορεί να κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Σημειώνεται βέβαια, ότι η ακυρότητα σε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας απαγγέλλεται βάσει του άρθρου 15 Ν. 1733/1987 και δεν αρκεί η εφαρμογή του άρθρου 7 Ν. 1733/1987, όπως προκύπτει εκ της παραπάνω απόφασης.

Για περισσότερα ζητήματα σχετικά με την προστασία εφεύρεσης κάντε κλικ εδώ και εδώ

Για ζητήματα αποζημίωσης κάντε κλικ εδώ και εδώ

Για ζητήματα ακυρότητας ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας κάντε κλικ εδώ

Για περισσότερα ζητήματα σχετικά με την άμυνα του εναγομένου που κατηγορείται για αντιγραφή εφεύρεσης κάντε κλικ εδώ.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Περισσότερα σχετικά άρθρα

1 2

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button