Αλλαγές στην ΕΠΕ – αποκλεισμός ή έξοδος εταίρου από την ΕΠΕ

Αλλαγές στην ΕΠΕ – αποκλεισμός ή έξοδος εταίρου από την ΕΠΕ

Νέες αποφάσεις του Αρείου Πάγου επαναλαμβάνουν την πάγια άποψη της νομολογίας για την έξοδο ενός εταίρου από την ΕΠΕ ή για τον αποκλεισμό ενός εταίρου από την εταιρεία

Άρειος Πάγος 1280/2012

Στις Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης επιτρέπεται ο αποκλεισμός αποκλεισμός ενός εταίρου. Αυτό συμβαίνει όταν η συνέχιση της εταιρικής σχέσης των άλλων εταίρων μαζί του καθίσταται αδύνατη. Πρέπει όμως να λάβει χώρα η λήψη της πραγματικής αξίας των μεριδίων του αποκλειόμενου εταίρου. Αυτό γίνεται με συγκεκριμένο τρόπος υπολογισμού της. Σημειώνεται ότι υπάρχει διατήρηση της εταιρικής ιδιότητας μέχρι να καταβληθεί η αξία της μερίδας συμμετοχής του. Για την ενδιάμεση διανομή των κερδών απαιτείται ειδική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία μπορεί να συνδυασθεί με την απόφαση έγκρισης του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Ο χρόνος γέννησης της αξίωσης για απόδοση των αναλογούντων σε αυτόν κερδών είναι ο χρόνος λήψης της απόφασης της γενικής συνέλευσης.

Άρειος Πάγος 1560/2012

Εξοδος εταίρου για σπουδαίο λόγο μπορεί να προκληθεί και όταν η συνέχιση της εταιρικής σχέσης καθίσταται ανυπόφορη. Τέτοιο λόγο μπορεί να αποτελέσει και η διατάραξη των εταιρικών και προσωπικών σχέσεων των εταίρων και πρόκληση διαφωνιών και διενέξεων μεταξύ τους. Η παραπάνω απόφαση παραθέτει συγκεκριμένα σχετικά περιστατικά. (επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 764/2009 απόφαση ΕφΠατρών).

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button