Αμοιβές μελετών – Δημόσια έργα – Έγκριση λογαριασμού

Αμοιβές μελετών – Δημόσια έργα – Έγκριση λογαριασμού

ΣτΕ Ολ. 2494/2013, Αμοιβές μελετών – Δημόσια έργα: Έννοια της εγκρίσεως του λογαριασμού με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός.

Με την 2494/2013 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ κρίθηκε, κατά μερική ανατροπή της μέχρι σήμερα νομολογίας του ιδίου δικαστηρίου, ότι η παρέλευση της προθεσμίας του ενός μήνα, που προβλέπεται για τον έλεγχο, την τυχόν απαιτούμενη διόρθωση και την έγκριση του λογαριασμού, ο λογαριασμός θεωρείται μεν εγκεκριμένος, η Διοίκηση όμως διατηρεί την εξουσία να προβεί σε έλεγχο αυτού, αρνούμενη ρητώς ή σιωπηρώς, να καταβάλει ποσά ή αναζητώντας ως μη νομίμως ή αχρεωστήτως, ήδη καταβληθέντα ποσά του επίμαχου λογαιριαμσού, τα οποία δεν οφείλονται για οποιονδήποτε λόγο στον ανάδοχο.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button