Ανάρτηση πραξης στον Δήμο περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης

Ανάρτηση πραξης στον Δήμο περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης

Σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας εκδόθηκε απόφαση του Αρείου Πάγου περί του υπολογισμού αποζημίωσης του ιδιοκτήτη ακινήτου όταν μειώνεται η δυνατότητα ανέγερσης οικοδομής επί του οικοπέδου του

Άρειος Πάγος 1220/2015

Με την απόφαση Αρείου Πάγου 1220/2015 γίνεται αναφορά στον τρόπο καθορισμου  ιδιαίτερης αποζημίωσης απαλλοτρίωσης λόγω μείωσης της αξίας του τμήματος του ακινήτου που απομένει στον ιδιοκτήτη του απαλλοτριωθέντος. Το Δικαστήριο έκρινε ότι υφίσταται μείωση της αξίας του τμήματος του ακινήτου που απομένει μετά την απαλλοτρίωση και στη περίπτωση που αυτό χάνει την οικοδομησιμότητά του, την οποία είχε το όλο ακίνητο πριν από την απαλλοτρίωση. Κατά τον Άρειο Πάγο, για το ορισμένο του σχετικού αιτήματος, ο αιτών πρέπει να επικαλείται, πέραν του ότι το απαλλοτριούμενο ακίνητο είχε πριν από την απαλλοτρίωση, ως δευτερεύοντα έστω προορισμό, την ανοικοδόμηση, επιπλέον και ότι το εν λόγω ακίνητο πληρούσε, πριν απ’ αυτή, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, τους όρους δόμησης κατά κανόνα ή κατά παρέκκλιση και ότι το απομένον, μετά την απαλλοτρίωση, τμήμα αυτού δεν είναι πλέον άρτιο ούτε κατά παρέκκλιση ή είναι μεν άρτιο αλλά όχι οικοδομήσιμο, οπότε είτε μειώνεται η αξία του  είτε καθίσταται άχρηστο για τη χρήση που προορίζεται.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button