Δίκαιο Σημάτων

Η κάθε επιχείρηση διαθέτει επωνυμίες, σήματα και ενδείξεις για να διακρίνει την ίδια την επιχείρηση, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες της κλπ. από τις άλλες επιχειρήσεις και τα δικά τους προϊόντα/υπηρεσίες. Όλα αυτά τα δικαιώματα και περιουσιακά στοιχεία της επιχειρήσεις μπορεί α) να γίνουν αντικείμενο αντιγραφής και β) να πρέπει η επιχείρηση να τα προστατεύσει.

Το σήμα αποτελεί την ένδειξη εκείνη με την οποία μια επιχείρηση διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της από προϊόντα και υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων. Συνήθως το σήμα είναι μια ονομασία- λέξη αλλά μπορεί να αποτελείται από λέξη με απεικόνιση ή μόνο μια απεικόνιση. Το σήμα αποτυπώνεται στην αντίληψη του πελάτη και συνδέει το σήμα με το προϊόν/υπηρεσία και τη συγκεκριμένη επιχείρηση που το διαθέτει. Τα σήματα που έχουν καθιερωθεί στην αγορά μπορεί να γίνουν αντικείμενο κλοπής- αντιγραφής από ανταγωνιστές.

Το δίκαιο των σημάτων ρυθμίζει την απόκτηση δικαιώματος σε σήμα, τη χρήση του, τη μεταβίβασή του και την προστασία του από απομιμήσεις. Ρυθμίζει επίσης και τη διαγραφή σήματος κάποιας επιχείρησης αν αυτό έχει καταχωρηθεί παρανόμως ή προσβάλλει άλλη επιχείρηση.

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες σχετικώς με:

  • Την απόκτηση σήματος (κατάθεση και καταχώριση σημάτων)
  • Την διαγραφή σήματος που παρανόμως αποκτήθηκε απο ανταγωνιστή
  • Την δικαστική προστασία σημάτων ή domain names από αντιγραφή/απομίμηση ανταγωνιστών
  • Την κατάρτιση συμβάσεων άδειας χρήσης δικαιωμάτων
  • Την κατάρτιση συμβάσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων
  • Την προστασία από παραβίαση συμβατικών υποχρεώσεων σε σχέση με σήματα

Για Επικοινωνία μαζί μας

Καλέστε μας στα τηλέφωνα 210-7248839 ή 697-4067853.

ven@valaw.gr
alex@valaw.gr
x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button