Δασικοί Χάρτες – Προστασία της Ιδιοκτησίας

Δασικοί Χάρτες – Προστασία της Ιδιοκτησίας

Με τον νόμο 4389/2016 ενεργοποιήθηκε η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών και η κύρωση αυτών από την αρμόδια Δ/νση Δασών της εκάστοτε Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με την κύρωση των δασικών χαρτών επέρχεται ο χαρακτηρισμός μίας (έστω και ιδιωτικής) εκτάσεως ως δασικής. Αυτό συνεπάγεται την απώλεια της δυνατότητας του ιδιοκτήτη να την αξιοποιήσει ουσιωδώς κατά τη βούλησή του (πώληση, οικοδόμηση κοκ).

Γι’ αυτό απαιτείται κάθε ιδιώτης, πριν από την κύρωση του χάρτη:

  1. Να πληροφορηθεί εάν η ιδιοκτησία του χαρακτηρίζεται ως δάσος (ή δασική έκταση)
  2. Να ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο μέσο απαιτηθεί με σκοπό την προστασία της ιδιοκτησίας του.

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες:

  • Αναφορικά με την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σχετικά με το ποιες ιδιοκτησίες καταλαμβάνονται από τους δασικούς χάρτες.
  • Αναφορικά με την υποβολή αντιρρήσεων πριν από την κύρωση των δασικών χαρτών, με σκοπό την εξαίρεση της ιδιοκτησίας από το χαρακτηρισμό αυτής ως δάσος.
  • Αναφορικά με την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά του κυρωμένου δασικού χάρτη με σκοπό βεβαία την ακύρωσή του.

Πληροφορίες: Δ. Αλεξανδροπούλου, email: alex@valaw.gr

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button