Ελεγκτικό Συνέδριο

Οι διαφορές, οι οποίες άγονται προς εκδίκαση ενώπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι συγκεκριμένες και ειδικά προσδιορισμένες από το ίδιο το Σύνταγμα (άρ. 98 του Συντάγματος), και αφορούν κυρίως στον έλεγχο των δαπανών του Κράτους, έλεγχο των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων (αναφορικά με τη διαπίστωση των ελλειμμάτων και τον καταλογισμό των διαπιστωμένων ελλειμμάτων στους δημοσίους υπολόγους), τον προσυμβατικό έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας και σε συνταξιοδοτικά ζητήματα δημοσιών υπαλλήλων.

Το δικηγορικό μας κατέχει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία παρέχοντας νομικές υπηρεσίες σε ζητήματα που άπτονται των αρμοδιότητων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ιδίως σε ζητήματα που αφορούν σε:

  • Διαπίστωση ελλείμματος και καταλογισμός εις βάρος του δημοσίου υπολόγου του αντίστοιχου ποσού του διαπιστωθέντος ελλείμματος (έννομη προστασία).

 

  • Έλεγχο των λογαριασμών και δαπανών του Δημοσίου και των ΟΤΑ.

 

  • Συνταξιοδοτικες διαφορές, όπως πράξεις του Υπουργού Οικονομικών, που αρνούνται την απονομή ή απονέμουν μικρότερη της δικαιούμενης συντάξεως, πράξεις καταλογισμού χρηματικών ποσών για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθείσας σύνταξης κοκ.

 

  • Ανάκληση πράξεων Κλιμακίου στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων.

Για Επικοινωνία μαζί μας

Καλέστε μας στα τηλέφωνα 210-7248839 ή 697-4067853.

ven@valaw.gr
alex@valaw.gr
x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button