Ενδικοφανής διαδικασία για όλες τις φορολογικές πράξεις.

Ενδικοφανής διαδικασία για όλες τις φορολογικές πράξεις.

Οι τροποποιήσεις του ν. 4152/2013 αναφορικά με τα φορολογικά ζητήματα και τις ενδικοφανείς προσφυγές.

Με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 προστίθεται νέο άρθρο 70Β στον ν. 2238/1994, δια του οποίου καθιερώνεται ειδική – ενδικοφανής – διοικητική διαδικασία για όλες τις φορολογικές πράξεις, που θα εκδοθούν από 01.08.2013 και έπειτα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button