Εξαγορά ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου (ν. 5024/2023)

Εξαγορά ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου (ν. 5024/2023)

Με τον νόμο 5024/2023 ο νομοθέτης προβαίνει σε εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της εξαγοράς ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών από πρόσωπα που τα κατέχουν.

Με τη διάταξη του άρ. 1 του νόμου προβλέπεται ότι η εξαγορά εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, που συνίστανται στην οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, στην αποκατάσταση των προσώπων που διατηρούν στα ακίνητα αυτά την κατοικία τους ή τον τόπο άσκησης της οικονομικής τους δραστηριότητας, και δι’ αυτών στην αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και στην προώθηση της τουριστικής, βιομηχανικής, βιοτεχνικής και αγροτικής ανάπτυξης επ’ ωφελεία της εθνικής οικονομίας.

Με τις επόμενες διατάξεις ρυθμίζεται η διαδικασία της εξαγοράς, οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής καθώς και τα ακίνητα του Δημοσίου, τα οποία εξαιρούνται από αυτήν τη διαδικασία.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button