Εταιρικό Δίκαιο – Δίκαιο Επιχειρήσεων

Όποιος ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί μέσω μιας εταιρείας στην Ελλάδα μπορεί να το κάνει μέσω προσωπικής εταιρείας (ομόρρυθμης ΟΕ, ετερόρρυθμης ΕΕ, αφανούς εταιρεία) ή κεφαλαιουχικής εταιρείας (ανώνυμης εταιρείας ΑΕ, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ΕΠΕ, ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας ΙΚΕ). Το εταιρικό δίκαιο και το δίκαιο των επιχειρήσεων αφορούν στις σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους αλλά και έναντι άλλων (τρίτων) προσώπων, αλλά και στη σύσταση των εταιρειών και στη γενικότερη λειτουργία αυτών.  

Η πιο γνωστή μορφή συνεργασίας στον επιχειρηματικό χώρο είναι η ίδρυση και η λειτουργία εταιρείας.

Το γνωστό σφάλμα που κάνουν πολλοί ενδιαφερόμενοι είναι να ιδρύσουν εταιρεία με τη συνδρομή του λογιστή τους. Ωστόσο, όπως ο δικηγόρος δεν μπορεί να παρέχει φορολογικές και λογιστικές συμβουλές, έτσι και ο λογιστής έχει περιορισμένες γνώσεις στον δικό του κλάδο δραστηριότητας που δεν εκτείνονται και στο χώρο του δικαίου.

Συνεπώς, πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί σε εξειδικευμένο νομικό που θα διαμορφώσει την εταιρική μορφή, την εταιρική δομή, τις εσωτερικές εταιρικές σχέσεις των εταίρων (δικαιώματα και υποχρεώσεις) και τις εξωτερικές σχέσεις της εταιρείας, ακόμα και τη δομή διοίκησής της, με βάση τις ανάγκες των ενδιαφερομένων αλλά και με βάση το τί επιτρέπει το εφαρμοστέο δίκαιο.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει συμβουλευτική αλλά και δικαστική υποστήριξη υποθέσεων εταιρικού δικαίου στα δικαστήρια όλων των βαθμών αλλά και την επίλυση εταιρικών ζητημάτων και διαφορών με βάση το εφαρμοστέο δίκαιο και τις επιταγές των ελληνικών δικαστηρίων.

Πιο συγκεκριμένα στο αντικείμενο ενασχόλησής μας εμπίπτουν τα παρακάτω:

 • Ίδρυση εταιρειών
 • Νομική κάλυψη στη διοίκηση εταιρειών και λειτουργία διοικητικών οργάνων
 • Νομική κάλυψη στη συνέλευση εταίρων
 • Αποφάσεις και πρακτικά διοικητικών οργάνων και γενικής συνέλευσης
 • Προσβολή και ακύρωση αποφάσεων διοίκησης ή συνέλευσης εταίρων
 • Προστασία δικαιωμάτων εταίρου/εταίρων
 • Προστασία εταίρων από παράνομες ενέργειες διοίκησης
 • Αποζημίωση κατά μελών διοίκησης για τις παράνομες πράξεις τους
 • Προβλήματα διοίκησης (δικαστικός διορισμός διοίκησης)
 • Κλείσιμο εταιρείας (λύση και εκκαθάριση)

Για περισσότερα ζητήματα σχετικά με την προτασία των εταίρων μπορεί κανείς να αναζητήσει δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα μας (π.χ. για την έξοδο-αποκλεισμό εταίρου ή για την ευθύνη των διοικούντων ή για την ακυρότητα αποφάσεων της εταιρείας ή για την διαφωνία εταίρων κλπ.) ή ακόμα και να επικοινωνήσει μαζί μας για διευκρινίσεις.

Περισσότερα σχετικά άρθρα

1 2 3

Για Επικοινωνία μαζί μας

Καλέστε μας στα τηλέφωνα 210-7248839 ή 697-4067853.

ven@valaw.gr
alex@valaw.gr
x

  Φόρμα Ενδιαφέροντος

  Call Now Button