Ευθύνη εταίρου για τα χρέη της εταιρείας – εταιρεία με έναν εταίρο (άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου)

Ευθύνη εταίρου για τα χρέη της εταιρείας – εταιρεία με έναν εταίρο (άρση αυτοτέλειας νομικού προσώπου)

Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις επέρχεται η ευθύνη του ίδιου του μετόχου της ΑΕ λόγω άρσης της περιουσιακής αυτοτέλειας της εταιρείας. Πρόκειται για ευθύνη όμως που υφίσταται μόνο αν πληρούνται συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις. Μετά την τελευταία τροποποίηση του νόμου μπορεί οι εκπρόσωποι της εταιρείας να μπορούν να απαλλαγούν και να μην ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας.

Ολομέλεια του Αρείου Πάγου 2/2013

Περιουσιακή αυτοτέλεια των νομικών προσώπων σημαίνει ότι μόνο η περιουσία του ν.π. δηλαδή της ΑΕ ή της ΕΠΕ (και όχι και των μελών του) είναι υπέγγυα για χρέη της εταιρείας, όπως και ότι δεν ευθύνεται η εταιρεία για ατομικά χρέη των εταίρων. Όμως είναι πιθανή η κατάχρηση του θεσμού της εταιρείας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πάντως δεν συνιστά καταχρηστική συμπεριφορά μόνο το γεγονός της ύπαρξης μονοπρόσωπης εταιρείας, δηλαδή όταν υπάρχει μόνο ένας εταίρος αυτής. Η άρση ή η κάμψη της νομικής προσωπικότητας της εταιρείας αναφέρεται σε συγκεκριμένη συναλλαγή και δεν εκτείνεται στη μετέπειτα διάρκειά της.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button