Η αμοιβή διαχειριστή-εκπροσώπου σε μία εμπορική εταιρεία

Η αμοιβή διαχειριστή-εκπροσώπου σε μία εμπορική εταιρεία

Αρκετές φορές οι πελάτες μας απευθύνουν σε εμάς ερωτήσεις σχετικώς με την αμοιβή των διαχειριστών και εκπροσώπων μίας εμπορικής εταιρείας. Τα ερωτήματα σχετίζονται με το αν πρέπει τα πρόσωπα αυτά να αμείβονται και ποιό το ύψος της αμοιβής τους

Το γεγονός ότι κάποιος εταίρος είναι και εκπρόσωπος ή διαχειριστής της εμπορικής εταιρείας του, δε σημαίνει ότι δεν δικαιούται αμοιβής. Ούτε όμως σημαίνει ότι ο νομοθέτης έχει αφήσει αρρύθμιστο και χωρίς προϋποθέσεις και διαδικασίες το ζήτημα της αμοιβής του.

Δεν πρέπει οι πελάτες (ως εταίροι ή διαχειριστές εταιρειών) να συγχέουν την εταιρική-οργανική θέση των διαχειριστών με την εργασιακή θέση αυτών στην εταιρεία. Δηλαδή ένα πρόσωπο που είναι διευθύνων σύμβουλος σε μια ΑΕ ή διαχειριστής σε μία ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ μπορεί να έχει αναλάβει τα καθήκοντα διαχείρισης και εκπροσώπησης και να διενεργεί πράξεις έναντι των εταίρων (σύγκληση συνελεύσεων, λογιστικές καταστάσεις, συμβούλια κλπ) και αυτά να ανήκουν στην διαχειριστική και εκπροσωπευτική του δράση. Για αυτά θα αμειφθεί εφόσον όμως έχει ακολουθηθεί η διαδικασία εκ του νόμου και του καταστατικού και μάλιστα εκ της αντίστοιχης νομοθετικής ρύθμισης για κάθε εταιρικό τύπο (π.χ. στις ΑΕ και ΕΠΕ είναι πιο αυστηρή η διαδικασία για την έγκριση της αμοιβής τους).

Ταυτόχρονα όμως ο εκπρόσωπος (διαχειριστής) της εμπορικής εταιρείας μπορεί αν έχει και άλλα καθήκοντα στην εταιρεία, ουσιαστικά να εργάζεται και ως εργαζόμενος στην εταιρεία με αντίστοιχες υποχρεώσεις και καθήκοντα (π.χ. λογιστηρίου, εξυπηρέτησης και επικοινωνίας με τους πελάτες, με τους προμηθευτές κλπ). Για αυτήν την δράση του μπορεί να αμειφθεί ως εργαζόμενος της εμπορικής εταιρείας και να έχει τακτικό μισθό και ασφαλιστική κάλυψη. Αναλόγως του εταιρικού τύπου και αυτή η αμοιβή (χρηματικό ποσό) πρέπει να εγκριθεί ή να οριστικοποιηθεί με αντίστοιχη διαδικασία αναλόγως του εταιρικού τύπου της εταιρείας.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Περισσότερα σχετικά άρθρα

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button