Η προστασία προμηθευτών, εργαζομένων και δανειστών όταν μια εταιρεία μπεί στο άρθρο 99

Η προστασία προμηθευτών, εργαζομένων και δανειστών όταν μια εταιρεία μπεί στο άρθρο 99

Οι προμηθευτές, οι εργαζόμενοι και οι δανειστές μιας εταιρείας, η οποία υπάγεται στο άρθρο 99 και στη διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης βρίσκονται προ του προβληματισμού: πώς προστατεύονται;

Δηλαδή προκύπτει για αυτά τα πρόσωπα το ερώτημα, πώς αντιδρούν κατά της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 99 της εταιρείας που τους οφείλει χρήματα. Προκύπτει για αυτά τα πρόσωπα το ερώτημα αν και πώς προστατεύονται από τη δικαστική διαδικασία και πώς μπορούν να προβάλλουν τις χρηματικές αξιώσεις τους και να προστατευθούν αλλά και να τις εισπράξουν. Έχουν τις παρακάτω 6+2 δυνατότητες:
1. Μέχρι την έκδοση απόφασης προσωρινής διαταγής για την προστασία του οφειλέτη από αναγκαστικές εκτελέσεις, μπορούν να κάνουν παρέμβαση και να ζητήσουν δικαστικώς την απόρριψη της αίτησης προσωρινής διαταγής.
2. Μετά την έκδοση απόφασης προσωρινής διαταγής, μπορούν να ζητήσουν δικαστικώς ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης προσωρινής διαταγής.
3. Μέχρι την έκδοση απόφασης για υπαγωγή της εταιρείας/οφειλέτη στο άρθρο 99, μπορούν να ασκήσουν δικαστικώς παρέμβαση και να ζητήσουν την ακύρωση της διαδικασίας.
4. Μετά την έκδοση της απόφασης για υπαγωγή της εταιρείας/οφειλέτη στο άρθρο 99, μπορούν να ασκήσουν δικαστικώς τριτανακοπή και να ζητήσουν την ακύρωση της διαδικασίας. Μάλιστα δεν υπάρχει προθεσμία για την άσκηση της τριτανακοπής.
5. Μετά την συμφωνία των πιστωτών με τον οφειλέτη για το σχέδιο εξυγίανσης, μπορούν να ασκήσουν δικαστικώς παρέμβαση στην εκδίκαση της επικύρωσης του σχεδίου εξυγίανσης.
6. Μετά την επικύρωση της συμφωνίας των πιστωτών με τον οφειλέτη για το σχέδιο εξυγίανσης, μπορούν να ασκήσουν δικαστικώς τριτανακοπή και να ζητήσουν την ακύρωση της διαδικασίας. Μάλιστα δεν υπάρχει προθεσμία για την άσκηση της τριτανακοπής.

Το κυριότερο είναι ότι τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν προστασία, ακόμα και αν έχει γίνει ήδη η υπαγωγή και η εταιρεία/οφειλέτης έχει ήδη επικυρώσει.

Τέλος, ο νόμος προβλέπει ότι:
1) η προστασία του οφειλέτη από τις αναγκαστικές εκτελέσεις δεν μπορεί να έχει απεριόριστο χρόνο, συνεπώς είναι δυνατή η άρση της προστασίας του οφειλέτη και η έναρξη αναγκαστικών εκτελέσεων
και 2) ο οφειλέτης που δεν τηρεί τη συμφωνία αποπληρωμής αντιμετωπίζει την ακύρωση της διαδικασίας κατόπιν σχετικής αίτησης των προμηθευτών, εργαζομένων και δανειστών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button