Η υποχρέωση του κάθε εταίρου να μην βλάπτει τα συμφέροντα της εταιρίας στην οποία συμμετέχει

Η υποχρέωση του κάθε εταίρου να μην βλάπτει τα συμφέροντα της εταιρίας στην οποία συμμετέχει

Η εταιρική συνεργασία και η ίδρυση μίας εμπορικής εταιρείας συνεπάγεται σοβαρές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των μερών. Μία εκ των σοβαρών υποχρεώσεων είναι η απαγόρευση στον εταίρο πράξεων που βλάπτουν το εταιρικό συμφέρον.  

Ο κάθε εταίρος εμπορικής εταιρίας έχει υποχρέωση πίστης σε αυτήν.

Η υποχρέωση αυτή παρουσιάζεται σε διάφορες εκφάνσεις και ποικίλλουσα νομική ένταση. Είναι περισσότερο έντονη σε εταιρίες που ο μεταξύ των εταίρων δεσμός είναι ιδιαίτερα στενός, όπως λ.χ. σε ολιγομελείς ή οικογενειακές εταιρίες, όταν το καταστατικό έχει προσδώσει προσωπικά στοιχεία στη συγκεκριμένη εταιρία ή όταν μεταξύ των εταίρων υπάρχει προσωπική συνεργασία και επαφή.

Η υποχρέωση πίστης, που αποτελεί απόρροια της γενικής αρχής της καλής πίστης (288 ΑΚ), θεμελιώνεται στη φύση και λειτουργία του εταιρικού σκοπού, στη φύση των διαρκών ενοχών αλλά και στην αναλογική εφαρμογή των ισχυόντων επί προσωπικών εταιριών (άρθρα 741 και 747 ΑΚ), ιδίως σε ΕΠΕ που είναι προσωπικές ή προσωποπαγείς (Μαρίνος, στο Δίκαιο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, 1994, άρθρο 20 σελ 329 επ, ιδίως 332, ΕφΕυβοίας 92/2016 ο.π.). Βέβαια υποχρέωση πίστης υπάρχει και στις ΙΚΕ και στις ΑΕ.

Η διάταξη του άρθρου 747 ΑΚ  απαγορεύει στους εταίρους κάθε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) που αντιβαίνει στο εταιρικό συμφέρον ανεξάρτητα αν επιχειρείται για λογαριασμό του ίδιου του εταίρου ή τρίτου. Αντίθεση στο εταιρικό συμφέρον συντρέχει, όταν η ενέργεια του εταίρου παραβλάπτει την επίτευξη του εταιρικού σκοπού ή είναι πρόσφορη να προκαλέσει ζημία στην εταιρική περιουσία (Γεωργιάδης ΣΕΑΚ, άρθρο 747 παρ. 3 με τις εκεί παραπομπές σε νομολογία και αρθρογραφία). Η συγκεκριμένη αυτή διάταξη επιτάσσει την παράλειψη κάθε πράξεως που αντιτίθεται στα εταιρικά συμφέροντα και είναι απόρροια της υποχρέωσης πίστεως των εταίρων ή κατά παρεμφερή άποψη της υποχρέωσης προωθήσεως του κοινού σκοπού. Από το σύνολο των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης εταιρίας και, πρωτευόντως βεβαίως, αλλά όχι αποκλειστικώς, από τον πραγματικά επιδιωκόμενο σκοπό της, κρίνεται το “ποιές” πράξεις απαγορεύονται (ΑΠ 1315/2017 ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσσαλ 870/2008 ΕΠΙΣΚΕΜΠΔ 2008/1130, ΑΡΜ 2009/883).

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Περισσότερα σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button