Μετασυμβατική απαγόρευση ανταγωνισμού του εργαζομένου – αξιώσεις και απαγορεύσεις από τον πρώην εργοδότη

Μετασυμβατική απαγόρευση ανταγωνισμού του εργαζομένου – αξιώσεις και απαγορεύσεις από τον πρώην εργοδότη

Ο εργαζόμενος συχνά συμβάλλεται με τον εργοδότη σε σύμβαση, στην οποία συχνά προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η απαγόρευση του εργαζομένου να ανταγωνιστεί στο μέλλον τον εργοδότη. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ισχύ μίας τέτοιας απαγόρευσης.

Με την έννοια του εργαζομένου εννοούμε κάθε πρόσωπο που συμβάλλεται με κάθε είδους σχέση εργασίας, εξαρτημένων ή ανεξάρτητων υπηρεσιών, μίσθωσης έργου, συμφωνία απλής κατά αποκοπή συνεργασίας κλπ. Τα πρόσωπα αυτά ως εργαζόμενοι-συνεργάτες υπογράφουν ρήτρα που τους επιβάλλει την μη ανταγωνιστική δραστηριότητα έναντι του πρώην εργοδότη τους, μετά την λήξη της συνεργασίας τους, είτε αυτή η δραστηριότητα είναι ατομική (ελεύθερος επαγγελματίας), είτε εκδηλώνεται μέσω νέας συνεργασίας-εργοδότη, είτε ακόμα και μέσω σύστασης εταιρείας στην οποία συμμετέχει ο πρώην εργαζόμενος-συνεργάτης

Η νομολογία και η βιβλιογραφία είναι αυστηρές και δεν επιτρέπουν την αόριστη απαγόρευση ανταγωνισμού, αόριστη στον χρόνο ή στο εύρος της απαγόρευσης ή ακομα και στον χώρο της ισχύος απαγόρευσης. Επιβάλλουν συγκεκριμένα κριτήρια και συγκεκριμένα πρέπει να διαπιστώνονται:

α) η εξυπηρέτηση του συμφέροντος του εργοδότη και όχι η προσπάθεια απλώς «απόσυρσης» του εργαζομένου από την αγορά και απομάκρυνσής του από τους ανταγωνιστές του εργοδότη ή επαγγελματικού αφοπλισμού του εργαζόμενου προς βλάβη της εξέλιξης και επαγγελματικής ανέλιξής του .
β) η συγκεκριμένη διάρκεια της απαγόρευσης των ανταγωνιστικών πράξεων.  .
γ) η οριοθέτηση της τοπικής έκτασης της απαγορεύσεώς ανταγωνιστικών πράξεων , η οποία κατά κανόνα πρέπει να ταυτίζεται με τον τόπο δραστηριότητας στον προηγούμενο εργοδότη.
δ) η οριοθέτηση του εύρους των ίδιων των απαγορευόμενων ανταγωνιστικών πράξεων. 
ε) η πρόβλεψη καταβολής αποζημιώσεως/ανταλλάγματος στον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της απαγορεύσεως, η οποία θα καταβάλλεται κατά τη λήξη της έννομης σχέσης ή κατά τη διάρκεια αυτής.

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, η σχετική απαγόρευση είναι άκυρη και συνεπώς μη δεσμευτική. 

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button