Μποϋκοτάζ ως παράνομη και αθέμιτη πράξη

Μποϋκοτάζ ως παράνομη και αθέμιτη πράξη

Αθέμιτη είναι η προσπάθεια αποκλεισμού και παραγκωνισμού ενός ανταγωνιστή από την αγορά με παράνομα και αθέμιτα μέσα, συμπεριφορά που αντίκειται στο άρθρο 1 Ν. 146/1914 και τις εξ αυτής της διάταξης κυρώσεις. Η διαφήμιση ανήκει στη φύση του ανταγωνισμού και στη διεύρυνση του κύκλου πελατών μιας επιχείρησης. Επέμβαση στην ελευθερία δραστηριότητας ενός ανταγωνιστή, όπου με διάφορες ενέργειες αποκόπτεται η δυσχεραίνεται η πρόσβαση του στους προμηθευτές τού ή στους συναλλασσόμενους με αυτόν.
Περαιτέρω, η πρόσβαση στην αγορά ανάγεται εμμέσως σε προστατευόμενο αγαθό του άρθρου 1 του ν. 146/1914, το οποίο συστηματικά εντάσσεται στην προστασία των συμφερόντων της ολότητας και ειδικότερα της δομής του ανταγωνισμού. Συμπεριφορά η οποία δημιουργεί ή καταλήγει σε τεχνητά εμπόδια εισόδου για τους ανταγωνιστές, είναι κατά κανόνα αθέμιτη ή/και παράνομη σύμφωνα με το δίκαιο κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού.
Επιθετικότερη μορφή αποκλεισμού και παρεμπόδισης επιχειρήσεων από την αγορά, συνιστά το μποϋκοτάζ, ήτοι το σύνολο των ενεργειών που τελούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό να υποκινηθούν τρίτοι να μη συνάψουν ή να διακόψουν υπάρχουσες οικονομικές σχέσεις με μια επιχείρηση επιχείρηση στόχος), έτσι ώστε να επιτευχθεί ο αποκλεισμός της από τις συναλλαγές (από την αγορά/συναλλαγές) και τελικώς, ο πλήρης εκτοπισμός της από την αγορά ή ο εξαναγκασμός της σε μια ορισμένη «πειθαρχία» επιχειρηματικής πολιτικής.

Στην διενέργεια του τριμερούς μποϋκοτάζ συμμετέχουν τρία μέρη:
Α) Ο υποκινών το μποϋκοτάζ

Β) Ο διενεργών τον αποκλεισμό ή την αποχή από τις συναλλαγές, δηλαδή μη έναρξη, προσωρινή ή οριστική διακοπή συναλλακτικών σχέσεων.

Γ) Η επιχείρηση στόχος του μποϋκοτάζ Τονίζεται εμφατικά ότι το μποϋκοτάζ ως μορφή παρεμποδιστικού
ανταγωνισμού δύναται να επιτευχθεί είτε απευθείας από τον ανταγωνιστή είτε μέσω τρίτου (εν προκειμένω της αντιδίκου), ο οποίος ενδέχεται να κατέχει θέση «κλειδί» (gate keeper function).

Στην περίπτωση αυτή ο τρίτος, 
συνδράμει ξένο αθέμιτο ανταγωνισμό. (Μαρίνος, Αθέμιτος Ανταγωνισμός, σελ. 192). Το πραγματικό του άρθρου 1 Ν 146/1914 πληρούται, όταν εκδηλώνεται αυτή η συμπεριφορά, η οποία και απευθύνεται σαφώς στην επιχείρηση – στόχο. 

Η πιθανή απειλή κυρώσεων σε περίπτωση που ο διενεργών το μποϋκοτάζ δεν ακολουθήσει την απειλή ή «σύσταση» του υποκινούντος, είναι ισχυρή ένδειξη για την ύπαρξη του μποϋκοτάζ. Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button