Νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 5104/2024)

Νέος Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 5104/2024)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος ρυθμίζει με νέο τρόπο σχετικώς γνωστά ζητήματα όπως το θέμα της έναρξης της παραγραφής του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου να αναζητά τους φόρους και τα πρόστιμα από τους φορολογούμενους.

Ειδικά ανάμεσα στα άλλα ρυθμίζεται η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης περί αναστολής χρήσεως του ΑΦΜ (ή ακόμη και απενεργοποίησης αυτού) Χαρακτηριστικό του νέου νόμου είναι η διασύνδεση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας με οφειλές σε άλλες αρχές του Δημοσίου Τομέα. Με άλλα λόγια και υπό προϋποθέσεις είναι δυνατόν να αρνηθεί η Φορολογική Αρχή τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας στην περίπτωση κατά την οποία υφίστανται οφειλές σε άλλες αρχές του Δημοσίου Τομέα. Σημαντικό είναι επίσης ότι με τον νέο νόμο ορίζεται η ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης προσδιορισμού του φόρου ως χρόνος έναρξης της προθεσμίας παραγραφής του από τη Φορολογική Διοίκηση.
Αναμένεται να διαπιστώσουμε την ορθή εφαρμογή του στην πράξη.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button