Νομικές συμβουλές για την διαδικασία ειδικής διαχείρισης εταιρείας – τράπεζα κατά οφειλέτη/επιχείρησης

Νομικές συμβουλές για την διαδικασία ειδικής διαχείρισης εταιρείας – τράπεζα κατά οφειλέτη/επιχείρησης

To τελευταίο χρονικό διάστημα οι τράπεζες κινούνται πιο επιθετικώς και διεκδικούν την είσπραξη των δανείων που δεν έχουν εξυπηρετηθεί από τους οφειλέτες (επιχειρηματίες, επιχειρήσεις) μέσω της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68επ. Ν. 4307/2014. Παραθέτουμε κάποιες χρήσιμες νομικές συμβουλές.

Το γραφείο μας έχει αναλάβει την υπεράσπιση των εταιρειών εκείνων που με αφορμή τα χρέη τους αντιμετωπίζουν την είσοδό τους στην διαδικασία της ειδικής διαχείρισης. Ουσιαστικά με την αποδοχή της αίτησης της τράπεζας η επιχείρηση ως σύνολο α) δεσμεύεται και β) γίνεται αντικείμενο διαχείρισης εκ του ειδικού διαχειριστή γ) που αναζητά αγοραστή για το σύνολο της επιχείρησης ως ενιαία μονάδα ή κατά τμήματα και δ) μεταβιβάζει στον αγοραστή την επιχείρηση ε) διανέμοντας το τίμημα της αγοράς στους πιστωτές της επιχείρησης στ) αφήνοντας ένα νομικό και οικονομικό «κουφάρι» την πρώην εταιρία του επιχειρηματία.

Παρακάτω αναλύονται σε γενικές γραμμές οι αυστηρές προϋποθέσεις που πρέπει να έχει εκπληρώσει ο δικηγόρος της τράπεζας καταθέτοντας την σχετική αίτηση για να γίνει δεκτή στο δικαστήριό η αίτησή του περί εισαγωγής του οφειλέτη (επιχείρησης, εταιρείας) στην διαδικασία της ειδικής διαχείρισης. Η υπεράσπιση της επιχείρησης-οφειλέτριας βασίζεται στην μη εκπλήρωση των αυστηρών προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος άνευ των οποίων η αίτηση της τράπεζας δεν γίνεται δεκτή.

Η εταιρεία-οφειλέτης πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμών δηλαδή σε μόνιμη και γενική αδυναμία εξυπηρέτησης των χρεών της. Δεν υφίσταται το στοιχείο της μονιμότητας, όταν παροδικά ή μεταβατικά αίτια -π.χ. κρίση στην οικονομία εμποδίζουν τον οφειλέτη να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Δεν υφίσταται, εξάλλου, το στοιχείο της γενικότητας, όταν ο οφειλέτης, κατά τις αντιλήψεις των συναλλαγών, εκπληρώνει γενικά, κατά κύριο λόγο, τις υποχρεώσεις του, έστω και αν δεν τις εκπληρώνει όλες.

Για αυτό και η νομολογία ορίζει ότι «όχι οποιαδήποτε μη πληρωμή, αλλά η μη πληρωμή που έχει το χαρακτήρα της γενικότητας και μονιμότητας και η οποία υποδηλώνει συγχρόνως νέκρωση ή διακοπή της εμπορικής κίνησης αθεράπευτο κλονισμό της πίστης του εμπόρου ή διαταραχή στην οικονομική του υπόσταση, συνιστά παύση πληρωμών κατά την έννοια του νόμου και δεν αρκεί η απλή έλλειψη ρευστότητας του οφειλέτη»

Παράλληλα πρέπει το χρέος να πληροί τις προϋποθέσεις βεβαιότητας και εκκαθάρισης. Πρέπει δηλαδή να είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη η απαίτηση, ενδεχομένως να υφίσταται εκτελεστός τίτλος και να μην αμφισβητείται βασίμως η απαίτηση (χρέος) από τον οφειλέτη.

Άνευ αυτών των χαρακτηριστικών δεν υπάρχει απαίτηση ληξιπρόθεσμη (χρέος, οφειλή) για την αποδοχή της αίτησης της τράπεζας. Τέλος η αίτηση της τράπεζας δεν πρέπει να ασκείται και να μην κατατίθεται καταχρηστικώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγος αποδοχής της αίτησης της τράπεζας για ειδική διαχείριση στην εταιρική περιουσία αποτελεί και η μη δημοσίευση δύο συνεχόμενων ισολογισμών από την επιχείρηση αν αυτή είναι ΑΕ. Και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει θεραπεία της κατάστασης, αν έστω και καθυστερημένα δημοσιεύσει η εταιρεία τους ισολογισμούς

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button