Παράνομες ανταγωνιστικές πράξεις εταίρου σε βάρος των συμφερόντων της εταιρείας στην οποία συμμετέχει

Παράνομες ανταγωνιστικές πράξεις εταίρου σε βάρος των συμφερόντων της εταιρείας στην οποία συμμετέχει

Συχνά ένας εταίρος συμμετέχει σε μία εταιρεία με άλλα πρόσωπα-συνεργάτες αλλά δεν αντιλαμβάνεται ότι όλοι πρέπει μαζί να επιδιώκουν τον εταιρικό κοινό σκοπό και το κοινό εταιρικό συμφέρον και όχι να προτάσσει το ιδιωτικό συμφέρον του. Μάλιστα συχνά αυτό εκδηλώνεται ακόμα και με ανταγωνιστικές πράξεις του εταίρου που συμπεριφέρεται ως εάν η εταιρεία  να είναι δική του ατομική επιχείρηση. Έτσι όμως παραβιάζει μία βασική υποχρέωσή του έναντι της εταιρείας και των άλλων εταίρων δηλαδή την υποχρέωση πίστης.

Η υποχρέωση αυτή υπάρχει τόσο στις κεφαλαιουχικές εταιρείες όπως η ΑΕ, η ΕΠΕ και η ΙΚΕ αλλά και στις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ,ΕΕ και αφανής εταιρεία). Παρακάτω αναλύεται ειδικότερα το ζήτημα στο παράδειγμα των προσωπικών εταιρειών.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 249 παρ. 2 ν. 4072/2012,  200, 288 και 747 ΑΚ προκύπτει ότι, επί προσωπικής εταιρίας ο εταίρος δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του ή ξένο λογαριασμό πράξεις αντίθετες με τα συμφέροντα της εταιρίας. Η διάταξη αυτή, η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις προσωπικές εταιρίες και αφορά όλους τους εταίρους είναι απόρροια της υποχρεώσεως πίστεως των εταίρων, η οποία έχει διττό περιεχόμενο. Κατά την θετική της όψη υποδηλώνει ότι οι εταίροι έχουν έναντι της εταιρίας και των συνεταίρων τους υποχρέωση να πράττουν οτιδήποτε τείνει στην πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού. Με την αρνητική της, ότι απαγορεύεται να πράττουν ό,τι παρεμποδίζει την πραγμάτωση του σκοπού αυτού.

Η υποχρέωση πίστης αποτελεί ειδική εκδήλωση της γενικής αρχής της καλής πίστης, που πηγάζει από το άρθρο 281 ΑΚ προσλαμβάνει δε, συγκεκριμένο περιεχόμενο είτε από το καταστατικό της εταιρίας είτε απευθείας από το νόμο. Από τη διάταξη του άρθρου 747 ΑΚ, που εφαρμόζεται και στις προσωπικές εμπορικές εταιρίες (άρθρο 249 § 2 ν. 4072/2012) συνάγονται, ως ειδικότερες μορφές της υποχρέωσης πίστεως, μεταξύ άλλων υποχρεώσεων και αυτή της υποχρέωσης παράλειψης ανταγωνισμού που βαρύνει κάθε εταίρο.

Ανταγωνιστικές πράξεις θεωρούνται εκείνες που είναι όμοιες με αυτές που εμπίπτουν στο περιεχόμενο του εταιρικού σκοπού. Έτσι, στην ανταγωνιστική δραστηριότητα περιλαμβάνεται ο άμεσος ανταγωνισμός, π.χ. με την ίδρυση ανταγωνιστικής επιχείρησης, αλλά και ο έμμεσος ανταγωνισμός με τη συμμετοχή σε άλλη ομοειδή στον χώρο επιχείρηση.

Ο ανταγωνισμός δύναται να ασκείται και μέσω παρένθετου προσώπου («αχυράνθρωπος»), το οποίο ενώ εμφαίνεται προς τα έξω να ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του, εν τούτοις στην πραγματικότητα ενεργεί κατ` εντολή και για λογαριασμού έτερου προσώπου (εταίρου ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας), το οποίο υποκρύπτεται στην ενάσκηση της αθέμιτης δραστηριότητάς του πίσω από το εμφαινόμενο πρόσωπο. Τούτο λαμβάνει χώρα, όταν το εμφαινόμενο να ασκεί την πράξη πρόσωπο, δεν συγκεντρώνει στο πρόσωπό του τα στοιχεία εκείνα που απαιτεί η συγκεκριμένη πράξη προσόντα, συνδέεται δε με πολύ στενούς δεσμούς με το υποκρυπτόμενο πρόσωπο.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button