Παραβίαση της ιδιωτικής ζωής η παρακολούθηση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας του εργαζομένου

ΕΣΔΑ: Παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, η παρακολούθηση από εργοδότη των email του εργαζομένου.

Μόνον υπό την τήρηση αυστηρών προϋποθέσεων και με την επίκληση ειδικών λόγων (εξ αρχής προσδιοριζόμενων εκ μέρους των εθνικών αρχών) είναι δυνατή η παρακολούθηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενός εργαζομένου, η μη τήρηση και συνδρομή των οποίων καθιστά τη παρακολούθηση ισοδύναμη με παραβίαση του δικαιώματός του στην ιδιωτική ζωή.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι στην υπόθεση Bărbulescu κατά Ρουμανίας (application no. 61496/08/05.09.2017) υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και της αλληλογραφίας), σε υπόθεση που αφορούσε

 α) την απόφαση ιδιωτικής εταιρείας να απολύσει έναν υπάλληλο αφού παρακολούθησε τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες του και 

β) Την εικαζόμενη παράλειψη των εθνικών αρχών να προστατεύσουν το δικαίωμά του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της αλληλογραφίας του εργαζομένου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button