Παραπλανητική διαφήμιση και αθέμιτος ανταγωνισμός

Παραπλανητική διαφήμιση και αθέμιτος ανταγωνισμός

Εκ των διατάξεων του νόμου προκύπτει  ότι η διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να είναι θεμιτή και αληθής διαφορετικά είναι παράνομη.

Η νομολογία επιβάλλει ως αρχή την υποχρέωση ότι η έκθεση και η προβολή των εμπορευμάτων μιας επιχείρησης προς προσέλκυση καταναλωτών, η οποία γίνεται με έντυπα, εικόνες, ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εκπομπές, θα πρέπει να είναι αληθής. Αυτό επιβάλλεται, γιατί τότε μόνο είναι η διαφήμιση θεμιτή μέθοδος ελευθέρου ανταγωνισμού, εφόσον δηλαδή τα ανακοινούμενα απ` αυτήν στοιχεία είναι αληθινά και ανταποκρίνονται προς τα διαφημιζόμενα.

Οι περισσότερες περιπτώσεις της παραπλανητικής διαφήμισης υπάγονται στο άρθρο 3 Ν 146/1914. Ομως το άρθρο 1 επεμβαίνει, όσες φορές συντρέχει παραπλάνηση, η οποία δεν στηρίζεται σε δηλώσεις ή ανακοινώσεις του διαφημίζοντος ως προς το προϊόν του κ.λπ., αλλά στη συμπεριφορά του με προφανή σκοπό να οδηγήσουν τον καταναλωτή στη σύναψη σύμβασης.

Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του παραπάνω άρθρου 3 είναι: 1) η ύπαρξη διαφήμισης  μιας επιχείρησης που αφορά τις σχέσεις αυτής στις συναλλαγές (εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές) και γίνεται με τη μορφή δημόσιας γνωστοποίησης ή ανακοίνωσης με οποιοδήποτε μέσο δημοσιότητας· 2) η διαφήμιση να προορίζεται για απροσδιόριστο και κυρίως απεριόριστο αριθμό προσώπων και να είναι ανακριβής, δηλαδή να έχει περιεχόμενο που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια και 3) η ανακριβής διαφήμιση να είναι ικανή- πρόσφορη να προκαλέσει στο καταναλωτικό κοινό την εντύπωση ιδιαίτερα ευνοϊκής προσφοράς, χωρίς πάντως ν` απαιτείται να δημιουργηθεί πράγματι τέτοια εντύπωση.

Μόνο το ανακριβές της δήλωσης δεν αρκεί, διότι ενδέχεται ανακριβή στοιχεία μιας διαφήμισης να μην επηρεάζουν πάντοτε την αγοραστική πρόθεση των αποδεκτών της ή να γίνονται αντιληπτά από το κοινό με τον ορθό τρόπο, είτε διότι αποτελούν γενικές και εύχρηστες έννοιες των συναλλαγών, οπότε δεν εκλαμβάνονται υπό το ακριβές αυτών περιεχόμενο, είτε διότι είναι πομπώδεις υπερβολές, οπότε δεν εκλαμβάνονται ως σοβαρές. Πρέπει η ανακριβής δήλωση να είναι ικανή να επηρεάσει με οποιοδήποτε τρόπο την αγοραστική συμπεριφορά των αποδεκτών της διαφήμισης.

Για περισσότερα θέματα σχετικώς με την απόσπαση πελατείας και την παραπλανητική διαφήμιση κάντε κλικ εδώ

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button