Πτώχευση και αδυναμία πληρωμών – προϋποθέσεις και πότε υπάρχει πράγματι αδυναμία πληρωμών

Πτώχευση και αδυναμία πληρωμών – προϋποθέσεις και πότε υπάρχει πράγματι αδυναμία πληρωμών

O νόμος πλέον έχει αλλάξει (Ν. 4738/2020) και θεωρείται ότι εισάγει ευκολότερη αποδοχή της αίτησης πτώχευσης, ειδικά σε σχέση με την αποδοχή απο το δικαστήριο της προϋπόθεσηςτης μόνιμης και γενικής αδυναμίας πληρωμών.

Είναι όμως έτσι;

Δεν υφίσταται το στοιχείο της μονιμότητας, όταν παροδικά ή μεταβατικά αίτια εμποδίζουν τον οφειλέτη να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του. Ούτε εξαρτάται η προϋπόθεση αυτή από την υπερχρέωση ήτοι την υπερκάλυψη του ενεργητικού από το παθητικό του οφειλέτη. Δεν υφίσταται, εξάλλου, το στοιχείο της γενικότητας, όταν ο οφειλέτης, κατά τις αντιλήψεις των συναλλαγών, εκπληρώνει γενικά, κατά κύριο λόγο, τις υποχρεώσεις του, έστω και αν δεν τις εκπληρώνει όλες (πρβλ. ΠΠρΑθ 65/2014 ΕλΔ 2015 σ. 813 αλλά και ΜΠρΝαυπλ 768/2018 αδημ.).

Για αυτό και η νομολογία δέχεται ότι δεν υπάρχει γενική αδυναμία πληρωμών ακόμα και αν ο αιτών πιστωτής εκπροσωπεί το 80% των πιστωτών (βλ. έτσι ακριβώς ΠΠρΑθ 1040/2014 ΝΟΜΟΣ). Δεν σπανίζει η νομολογία που δέχεται ότι η πληρωμή κάποιων εκ των οφειλών υποδηλώνει υπαρκτή έστω και ελλειπή ρευστότητα του οφειλέτη. Συνεπώς δύναται υπό προϋποθέσεις η εξόφληση τακτικών χρεών (π.χ. προς προμηθευτές, εργαζόμενους, ΔΕΚΟ, ασφαλιστικά ταμεία κλπ.) να υποδηλώνουν δυνατότητα αποπληρωμής και όχι μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμών (πρβλ. ΕφΠειρ 388/2015 ΝΟΜΟΣ).

Για αυτό και η νομολογία ορίζει ότι «όχι οποιαδήποτε μη πληρωμή, αλλά η μη πληρωμή που έχει το χαρακτήρα της γενικότητας και μονιμότητας και η οποία υποδηλώνει συγχρόνως νέκρωση ή διακοπή της εμπορικής κίνησης, αθεράπευτο κλονισμό της πίστης του εμπόρου ή διαταραχή στην οικονομική του υπόσταση, συνιστά παύση πληρωμών κατά την έννοια του νόμου και δεν αρκεί η απλή έλλειψη ρευστότητας του οφειλέτη» (ΑΠ 1399/2000 ΕλλΔνη 2001 σ. 733, ΑΠ 910/2000 ΕΕμπΔ 2000 σ. 779, ΕφΛαρ 589/2013 ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 467/2010 ΔΕΕ 2010 σ. 915, ΕφΛαρ 726/2008 ΕπισκΕΔ 2008 σ. 1113).

Τα παραπάνω είναι μόνο κάποια νομικά επιχειρήματα από τα πολλά που μπορεί να διατυπωθούν

Ιάκωβος Βενιέρης, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Αθηνών

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

    Φόρμα Ενδιαφέροντος

    Call Now Button