Συμβάσεις μελών του ΔΣ με την Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) – παράνομες ή έγκυρες;

Συμβάσεις μελών του ΔΣ με την Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) – παράνομες ή έγκυρες;

Οι συμφωνίες των μελών του ΔΣ ή συγγενών αυτών με την ΑΕ (σε βάρος ή υπέρ της ΑΕ) δεν είναι έγκυρες μόνο και μόνο επειδή έχουν υπογραφεί. Αν δεν υπάρχει ειδική και ρητή προηγούμενη έγκριση απο την ΓΣ των μετόχων είναι όλες άκυρες κατά τη νομολογία του Αρείου Πάγου

Είναι σύνηθες το φαινόμενο πολλές ΑΕ να:

α) δίνουν δάνεια σε μέλη του ΔΣ

β) να συμφωνούν αμοιβές με μέλη του ΔΣ ή να τα προσλαμβάνουν με αμοιβή στην εταιρεία για εργασίες που δεν έχει ανάγκη η εταιρεία

γ) να αγοράζουν περιουσιακά στοιχεία ή να παίρνουν υπηρεσίες και αγαθά από τα μέλη του ΔΣ (π.χ. αγορά ακινήτων)

δ) να συμφωνούν με τράπεζες ότι μέλη του ΔΣ θα εγγυηθούν για την εταιρεία και θα παράσχουν προσωπική εγγύηση για την εταιρεία.

Όλες αυτές οι συμβάσεις είναι άκυρες και παράνομες, αν πρώτα δεν έχουν εγκριθεί από την ΓΣ (γενική συνέλευση των μετόχων) και αυτό επειδή το επιβάλλει ρητώς ο νόμος με σκοπό την προστασία των μετόχων. Ο Άρειος Πάγος με αρκετές αποφάσεις του έχει καταλήξει στο αποτέλεσμα της ακυρότητας καθώς δεν έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία για την κατάρτιση των συμβάσεων αυτών (έγκριση-συναίνεση της ΓΣ).

Ο Άρειος Πάγος σχετικώς έχει κρίνει ότι:

α) η ακυρότητα είναι απόλυτη

β) δεν θεραπεύεται με το πέρασμα των χρόνων και

γ) μπορεί να προταθεί οποτεδήποτε από όποιον έχει έννομο συμφέρον.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άρειος Πάγος χαρακτηρίζει άκυρες αυτές τις συμβάσεις-συμφωνίες επειδή δεν έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία προστασίας των μετόχων (έγκριση από τη Γενική Συνέλευση) ακόμα και αν

1) η σύμβαση αυτή με τα μέλη του ΔΣ είναι προς όφελος της εταιρείας (π.χ. εγγύηση του μέλους του ΔΣ υπέρ δανείου της ΑΕ) ή

2) το μέλος του ΔΣ είναι και μέτοχος όπως και άλλες μέλη του ΔΣ.

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει χειριστεί υποθέσεις τέτοιας φύσης, όμως η
απλή ανάγνωση του παρόντος δεν παρέχει πλήρη ενημέρωση, η οποία παρέχεται από τους δικηγόρους της εταιρείας μας.

Περισσότερα σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button