Τραπεζικό Δίκαιο

Οι συναλλαγές με τις τράπεζες είναι καθημερινές και οι κίνδυνοι από τις συμβατικές υποχρεώσεις σημαντικοί. Ο κάθε πελάτης τράπεζας χρειάζεται τη συμβουλευτική υπηρεσία ενός δικηγόρου σχετικώς με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει ή που έχει ήδη αναλάβει έναντι της τράπεζας.

Το τραπεζικό δίκαιο δεν ρυθμίζει μόνο τις σχέσεις του χρηματοδότη και του λήπτη της χρηματοδότησης, αλλά και κάθε πράξη/σύμβαση οικονομικής συναλλαγής με τη μεσολάβηση τράπεζας.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις για τα παρακάτω τραπεζικά θέματα:

 • Νομική κάλυψη ως προς την ορθή εφαερμογή συμβατικών όρων σε Δάνεια καταναλωτικά ή επιχειρηματικά
 • Προστασία από αναγκαστική εκτέλεση – πλειστηριασμό
 • Προστασία από διαταγές πληρωμής και κατασχέσεις
 • Συμβουλές για την κατάρτιση ή ερμηνεία σύμβασης και υποχρεώσεων
 • Τραπεζικές καταθέσεις και τραπεζικοί λογαριασμοί
 • Factoring – εκχώρηση απαιτήσεων
 • Leasing – χρηματοδοτική μίσθωση
 • Επενδυτικές συμβάσεις – επενδύσεις με τη μεσολάβηση τράπεζας

Επικοινωνήστε μαζί μας

x

  Φόρμα Ενδιαφέροντος

  Call Now Button