Ανεξάρτητες Αρχές
Επιβολή προστίμου απο την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ασφαλιστική εταιρεία για κοινοποιήση δεδομένων ασφαλισμένου μέσω θυροκόλλησης. Με τη με αριθμό 1774/2016 απόφαση του ΣτΕ απορρίφθηκε αίτηση ακυρώσεως ασφαλιστικής εταιρείας, δια της οποίας η τελευταία αιτούνταν την ακύρωση προστίμου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που επιβλήθηκε στην τελευταία λόγω του ότι κοινοποιήσε ιατρικά...
Read More

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο : 210 7248839 / 210 7212058

Email : ven@valaw.gr ή alex@valaw.gr

Σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button