Απαλλοτρίωση
Η απόφαση ΣτΕ 600/2014 κρίνει το ζήτημα της άρσης απαλλοτρίωσης επί ακινήτου. Στο Σύνταγμά μας εισάγεται ως συνταγματική επιταγή για τη Διοίκηση η άρση κάθε κηρυχθείσας απαλλοτρίωσης μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των 18 μηνών. Αν δηλαδή παρέλθουν 18 μήνες από τη δημοσίευση τηςαπόφασης για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης και δεν έχει αποζημιωθεί...
Read More
Η έννοια της απαλλοτρίωσης και τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη καθορίζονται από τον νόμο με βάση και την ερμηνεία εκ των δικαστικών αποφάσεων.
Read More
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Κρίσιμος χρόνος για τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου είναι ο χρόνος της πρώτης εκδίκασης στο δικαστήριο Αριθμός 2/2015
Read More

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο : 210 7248839 / 210 7212058

Email : ven@valaw.gr ή alex@valaw.gr

Σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button