Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού
Ο εργαζόμενος συχνά συμβάλλεται με τον εργοδότη σε σύμβαση, στην οποία συχνά προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η απαγόρευση του εργαζομένου να ανταγωνιστεί στο μέλλον τον εργοδότη. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ισχύ μίας τέτοιας απαγόρευσης.
Read More
Συχνά ένας εταίρος συμμετέχει σε μία εταιρεία με άλλα πρόσωπα-συνεργάτες αλλά δεν αντιλαμβάνεται ότι όλοι πρέπει μαζί να επιδιώκουν τον εταιρικό κοινό σκοπό και το κοινό εταιρικό συμφέρον και όχι να προτάσσει το ιδιωτικό συμφέρον του. Μάλιστα συχνά αυτό εκδηλώνεται ακόμα και με ανταγωνιστικές πράξεις του εταίρου που συμπεριφέρεται ως εάν η εταιρεία να είναι...
Read More
Συχνό είναι το φαινόμενο κάποιοι επιχειρηματίες ή επιχειρήσεις να προσπαθούν να αντιγράψουν προϊόντα άλλων ανταγωνιστών τους. Αυτό υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις είναι παράνομο σύμφωνα με όσα αναλύουμε παρακάτω
Read More
Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου και η καταχρηστική εκμετάλλευση οικονομικής εξάρτησης (άρθρο 18α Ν. 146/1914)
Read More
Είναι παράνομη η απόσπαση πελατείας με παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ή βάσει ανακριβούς διαφήμισης και δεν επιτρέπεται η αθέμιτη και παραπλανητική πληροφόρηση του συναλλασσομένου. Ο κάθε επιχειρηματίας μπορεί να προστατευθεί έναντι του ανταγωνιστή του που με παράνομο ή ανήθικο τρόπο προσελκύει τους πελάτες του και τους αποσπά ή τους επηρεάζει ως προς τη συναλλακτική τους...
Read More
Η απόσπαση πελατείας αλλά και η απόσπαση εργαζομένων χαρακτηρίζονται από τις αποφάσεις των δικαστηρίων ως παράνομες συμπεριφορές, όταν είναι γίνονται με ανήθικο τρόπο και μέσα.
Read More
Ο ιδιαίτερος διασχηματισμός-διακόσμηση είναι το διακριτικό σημείο ή διακριτικό γνώρισμα ενός εμπορεύματος. Πρόκειται για δικαίωμα της επιχείρησης που διαθέτει το εμπόρευμα και η αντιγραφή του προστατεύεται απο το δίκαιο περί αθέμιτου ανταγωνισμού.
Read More
Περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων στην περίοδο οικονομικής κρίσης
Read More
Μία επιχείρηση έχει ως πολυτιμότερο περιουσιακό της στοιχείο την πελατεία της. Αυτή μπορεί ως περιουσιακό αγαθό να αποτελέσει αντικείμενο αρπαγής (κλοπής) δηλαδή αθέμιτης απόσπασης από κάποιον ανταγωνιστή. Ο ανταγωνιστής μπορεί να είναι προϋπάρχον επιχειρηματίας που δρα στον ίδιο εμπορικό κύκλο ή μπορεί να είναι ακόμα και πρώην συνέταιρος ή ακόμα και πρώην εργαζόμενος. Το νομικό...
Read More

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο : 210 7248839 / 210 7212058

Email : ven@valaw.gr ή alex@valaw.gr

Σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button