Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων
Τα επιχειρηματικά σχέδια κοινής δράσης συχνά ξεκινούν με κάποιο συμφωνητικό ως προσχέδιο της οριστικής συμφωνίας. Ομοίως η επίλυση επιχειρηματικών διαφορών σε αρκετές περιπτώσεις επιλύονται με διαπραγματεύσεις και με προδιαμόρφωση των βασικών πλαισίων συμφωνίας. Σε άλλες περιπτώσεις οι επιχειρηματίες συμφωνούν οριστικώς ως προς το επιχειρηματικό τους πλάνο ή ως προς την επίλυση της διαφοράς. Όλα αυτά...
Read More
Μία μίσθωση μπορεί να είναι εικονική δηλαδή άκυρη και να μην έχει συμφωνηθεί στην πραγματικότητα με αληθινή πρόθεση των μερών να συνάψουν μίσθωση αλλά κάτι διαφορετικό. Και σε αυτήν την περίπτωση ο ιδιοκτήτης του μισθίου-ακινήτου δεν χάνει το δικαίωμα να διεκδικήσει με τη διαδικασία των μισθωτικών διαφορών το μίσθιο πίσω.
Read More
Η χρησικτησία είναι μία σχετικώς απλή έννοια: η χρησικτησία είναι ένας τρόπος να αποκτήσει κανείς την κυριότητα ενός κινητού ή ακίνητου περιουσιακού στοιχείου χωρίς να το έχει αγοράσει ή να του το έχουν μεταβιβάσει μέσω συμβολαιογραφικού εγγράφου. Το χρησιμοποιεί ως ιδιοκτήτης για είκοσι χρόνια και καθίσταται κύριος του ακινήτου αυτού, ακόμα και αν δεν έχουν...
Read More
Οι συμβαλλόμενοι επιδιώκουν κάποιο αποτέλεσμα και κάποιο στόχο με κάθε συμφωνία που κάνουν. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι αποτυπώνουν τον στόχο και τις προθέσεις τους πάντοτε στη συμφωνία. Αρκετές φορές άλλα καταγράφουν στις συμφωνίες και άλλα επιδιώκουν, Αυτή είναι η περίπτωση των εικονικών συμφωνιών.. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμα και για εικονική εταιρεία
Read More
Έμποροι και επιχειρήσεις ακόμα και διαφορετικές εταιρείες μπορούν να συνεργαστούν σε κοινό εμπορικό σκοπό μέσω κοινοπραξίας. Η συνεργασία δύο ή περισσότερων εμπόρων (ατομικών επιχειρήσεων ή και εταιριών) μπορεί να γίνει και με τη μορφή της κοινοπραξίας. Οι σχέσεις που διαμορφώνονται πρέπει να αποτυπωθούν σε συμφωνία των συνεργαζόμενων προσώπων και με αυτόν τον τρόπο θα ρυθμίζονται...
Read More
Η νομολογία του Αρείου Πάγου και πλέον και ο νόμος, επιτρέπουν στον εμπορικό διανομέα να ζητήσει την αποζημίωση πελατείας που δικαιούται ο εμπορικός αντιπρόσωπος σε περίπτωση λύσης/καταγγελίας της σχέσης του με τον προμηθευτή του.
Read More

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο : 210 7248839 / 210 7212058

Email : ven@valaw.gr ή alex@valaw.gr

Σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button