Δίκαιο Σημάτων
Αντιγραφή σήματος ή διακριτικού γνωρίσματος επιχείρησης/εταιρείας υπάρχει και όταν το σήμα ή η ένδειξη που χρησιμοποιεί ο ανταγωνιστής δεν είναι πιστή αντιγραφή αλλά έχει μικρές διαφοροποιήσεις και αλλαγές.
Read More
Υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του καταναλωτικού κοινού από την αντιγραφή και παραποίηση ενός σήματος. Παρέχεται προστασία αφενός του δικαιούχου του σήματος και αφετέρου του καταναλωτικού κοινού. Ωστόσο, προκύπτει ότι μια λεκτική ένδειξη δεν διαθέτει ως σήμα αυτοδύναμη διακριτική ικανότητα αν είναι λέξη της καθομιλουμένης με περιγραφικό χαρακτήρα.
Read More
Σε περίπτωση αντιγραφής σήματος (παραποίησης ή απομίμησης), ο δικαιούχος έχει τις αξιώσεις της παραλείψεως αφενός και της αποζημίωσης αφετέρου. Προστασία παρέχεται και σε χρήση domain name με τον Άρειο Πάγο.
Read More
Είναι παράνομη η προσβολή ενός προσώπου μέσω αναρτήσεων σε blogs και το πρόσωπο αυτό αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης.
Read More
Εκ των διατάξεων του νόμου προκύπτει ότι η διαφήμιση προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να είναι θεμιτή και αληθής διαφορετικά είναι παράνομη.
Read More

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο : 210 7248839 / 210 7212058

Email : ven@valaw.gr ή alex@valaw.gr

Σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button