Δικονομία Συμβουλίου της Επικρατείας
ΣτΕ 626/2022 Η αυτόματη κατάργηση της δίκης με μόνη αφορμή το τυπικό γεγονός της παύσης ισχύος της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης για το μέλλον, μολονότι αυτή ενδέχεται να καταλείπει βλαπτικές διοικητικής φύσεως συνέπειες για τον προσφεύγοντα διάδικο, θα ισοδυναμούσε με αρνησιδικία και θα συνιστούσε κατάφωρη προσβολή του θεμελιώδους δικαιώματος της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, υπό το πρίσμα...
Read More
Τεκμήριο γνώσης της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την ανάρτηση της πράξης στο διαδίκτυο (στοιν οικείο ιστοτόπο). Έναρξη της προθεσμίας για αίτηση ακύρωσης. Με τη με αριθμό 1112/20017 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι η ανάρτηση της αποφάσεως περί Εγκρίσεως Περιβαλλοντικών Όρων στο διαδίκτυο αποτελεί το εναρκτήριο γεγονός της προθεσμίας για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως.
Read More

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο : 210 7248839 / 210 7212058

Email : ven@valaw.gr ή alex@valaw.gr

Σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button