Εκτέλεση – ΚΕΔΕ
Με τη διάταξη του άρθρου 136 του ν. 4270/2014 περί Δημοσίου Λογιστικού ορίζεται ότι: «1. Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου δεν παραγράφεται πριν να βεβαιωθεί πράγματι προς είσπραξη ως δημόσιο έσοδο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το αρμόδιο Τελωνείο ...
Read More
Το δικαστήριο έκρινε αντισυγματική την παράταση με νόμο της αξίωσης του Δημοσίου (Εφορίας) να κατάσχει περιουσία φορολογούμενου και να αποστέλλει φύλλο ελέγχου Αριθμός απόφασης: 29/2015
Read More
Με τη με αριθμό 2190/2014 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 38 παρ. 2 του ν.1473/1984, κατά το μέρος που ορίζει ότι επί επιστροφής φόρων, δασμών κλπ που κατεβλήθησαν αχρεωστήτως η τοκοφορία αρχίζει μετά την πάροδο εξαμήνου από την πρώτη του μήνα του επομένου της κοινοποιήσεως στην φορολογική αρχή της...
Read More
Με τη με αριθμό 366/2014 απόφαση του Στ΄ Τμήματος του ΣτΕ (πενταμελούς συνθέσεως) κρίθηκε ότι είναι ανίσχυρη η διάταξη του άρ. 30 του ΚΕΔΕ, η οποία ορίζει ότι δεν απαιτείται να κοινοποιείται στον οφειλέτη το κατασχετήριο έγγραφο, καθώς παραβιάζει το άρ. 20 του Συντάγματος. Παραπομπή της υποθέσεως στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος ενόψει της σπουδαιότητας...
Read More

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο : 210 7248839 / 210 7212058

Email : ven@valaw.gr ή alex@valaw.gr

Σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button