Επικαιρότητα
Με τη με αριθμό 879/2024 απόφαση τίθενται προϋποθέσεις με την συνδρομή των οποίων, η προθεσμία προσβολής επί ακυρώσει των κυρωμένων δασικών χαρτών εκκινεί από την πλήρη γνώση του χάρτη εκ μέρους του ενδιαφερομένου κι όχι από την δημοσίευσή αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Read More
Η αρχή της ασφάλειας του δικαίου, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και ειδικότερη εκδήλωση της οποίας αποτελεί η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου  επιβάλλει, επιβάλει για την επιβολή επιβαρύνσεων, υπό την μορφή φόρων, τελών και εισφορών, να προβλέπεται προθεσμία, μετά την πάροδο της οποίας να μην είναι πλέον δυνατή η...
Read More
Σε υπόθεση που χειρίστηκε με επιτυχία το γραφείο μας, το Εφετείο Αθηνών έθεσε τις προϋποθέσεις εντός των οποίων προστατεύεται ένα προϊόν, όταν είναι ανταγωνιστικό και ανταγωνιστές του κατασκευαστή του το αντιγράφουν κατά αθέμιτο και παράνομο τρόπο.
Read More
Σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας με θετική έκβαση για τον πελάτη μας, το Εφετείο Αθηνών κατέγραψε τις προϋποθέσεις για την χορήγηση ενός έγκυρου διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
Read More
Με την διάταξη του άρ. 5 του ν 5092/2024, ο οποίος τιτλοφορείται «Όροι αξιοποίησης δημόσια περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές»
Read More
Εξαγορά ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου (ν. 5024/2023)
Read More
Υπόθεση που έχει χειριστεί το γραφείο μας, οδήγησε σε μείωση των καταβολών-δόσεων που έπρεπε να καταβάλλει η οφειλέτρια προς τις τράπεζες.
Read More
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος ρυθμίζει με νέο τρόπο σχετικώς γνωστά ζητήματα όπως το θέμα της έναρξης της παραγραφής του δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου να αναζητά τους φόρους και τα πρόστιμα από τους φορολογούμενους.
Read More
Πέραν από τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι διαχειριστές σε μια προσωπική εταιρία, υπάρχουν και άλλα θέματα, επί των οποίων δεν αποφασίζουν οι διαχειριστές αλλά όλοι οι εταίροι από κοινού (διαχειριστές και μη).
Read More
Λύση εταιρείας ή αποκλεισμός εταίρου – οι δύο επιλογές που παρέχει ο νόμος Η δικηγορική μας εταιρεία είχε την ακόλουθη επιτυχία με αποδοχή της αίτησης αποκλεισμού του εταίρου που ζήτησε τη λύση της εταιρείας.
Read More
1 2 3 17

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο : 210 7248839 / 210 7212058

Email : ven@valaw.gr ή alex@valaw.gr

Σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button