Δικαστικές Αποφάσεις
Οι διοικητικές πράξεις που αποσκοπούν στην ρύθμιση του τρόπου ασκήσεως του δικαιώματος της διαφημίσεως όσο και οι πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τοποθέτηση αυθαίρετης διαφημιστικής πινακίδας ή επιγραφής εκδίδονται βάσει των ειδικών διατάξεων του ν. 2946/2001 περί υπαιθρίου διαφημίσεως και όχι βάσει των γενικών διατάξεων που διέπουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη...
Read More
Νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εξουδετερώνει τις πρωτοβουλίες των Δήμων να προβαίνουν οι ίδιοι σε τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου με σκοπό να ικανοποιήσουν συμφέροντα ιδιωτών, προς τακτοποίηση αυθαιρέτων και εξασφάλιση πολεοδομημένης γης.
Read More
ΣτΕ Ολ. 1829/2023: Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η διάταξη του άρθρου 70 παρ. 1 ΚΔΔ για άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη έχει απορριφθεί για τυπικό λόγο. Τέτοιο τυπικό λόγο συνιστά και η αοριστία του δικογράφου της προσφυγής.
Read More
Συγκεκριμένα για τον αποκλεισμό εταίρου από την ΙΚΕ, κατά το άρθρο 93 Ν 4072/2012 κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της ΙΚΕ ή να ζητήσει τον αποκλεισμό άλλου εταίρου από αυτήν με δικαστική απόφαση, κατόπιν αίτησής του προς το Ειρηνοδικείο του τόπου της έδρας της Εταιρίας, επικαλούμενος και αποδεικνύοντας σπουδαίο λόγο, όπως παραθέτουμε παρακάτω.
Read More
Προνόμια υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου – Αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα (α) της προθεσμίας για την άσκηση και (β) της άσκησης της αιτήσεως αναιρέσεως. AΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 28/2022 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Read More
Αντισυνταγματικότητα των νέων διατάξεων του νόμου 4472/2017 περί νέου ειδικού μισθολογίου των ιατρών του ΕΣΥ καθώς αντίκεινται στην απορρέουσα από το άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχειρίσεως των ιατρών του Ε.Σ.Υ., καθώς και προς την αρχή της αναλογικότητος και της ισότητος στα δημόσια βάρη.
Read More
Η αξιώση προς έκπτωση παρακρατηθέντος φόρου υπόκειται σε πεντατή παραγραφή, η οποία αρχίζει απο το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και είναι δυνατή η δικαστική της επιδιώξη, δηλαδή από το τέλος του οικονομικού έτους, μέσα στο οποίο ο φορολογούμενος όφειλε να υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το οικείο οικονομικό έτος.
Read More
1 2 3 7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο : 210 7248839 / 210 7212058

Email : ven@valaw.gr ή alex@valaw.gr

Σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button