Δικαστικές Αποφάσεις
Σε υπόθεση που χειρίστηκε με επιτυχία το γραφείο μας, το Εφετείο Αθηνών έθεσε τις προϋποθέσεις εντός των οποίων προστατεύεται ένα προϊόν, όταν είναι ανταγωνιστικό και ανταγωνιστές του κατασκευαστή του το αντιγράφουν κατά αθέμιτο και παράνομο τρόπο.
Read More
Σε υπόθεση που χειρίστηκε το γραφείο μας με θετική έκβαση για τον πελάτη μας, το Εφετείο Αθηνών κατέγραψε τις προϋποθέσεις για την χορήγηση ενός έγκυρου διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
Read More
Υπόθεση που έχει χειριστεί το γραφείο μας, οδήγησε σε μείωση των καταβολών-δόσεων που έπρεπε να καταβάλλει η οφειλέτρια προς τις τράπεζες.
Read More
Λύση εταιρείας ή αποκλεισμός εταίρου – οι δύο επιλογές που παρέχει ο νόμος Η δικηγορική μας εταιρεία είχε την ακόλουθη επιτυχία με αποδοχή της αίτησης αποκλεισμού του εταίρου που ζήτησε τη λύση της εταιρείας.
Read More
Οι διοικητικές πράξεις που αποσκοπούν στην ρύθμιση του τρόπου ασκήσεως του δικαιώματος της διαφημίσεως όσο και οι πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τοποθέτηση αυθαίρετης διαφημιστικής πινακίδας ή επιγραφής εκδίδονται βάσει των ειδικών διατάξεων του ν. 2946/2001 περί υπαιθρίου διαφημίσεως και όχι βάσει των γενικών διατάξεων που διέπουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη...
Read More
Νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εξουδετερώνει τις πρωτοβουλίες των Δήμων να προβαίνουν οι ίδιοι σε τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου με σκοπό να ικανοποιήσουν συμφέροντα ιδιωτών, προς τακτοποίηση αυθαιρέτων και εξασφάλιση πολεοδομημένης γης.
Read More
ΣτΕ Ολ. 1829/2023: Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η διάταξη του άρθρου 70 παρ. 1 ΚΔΔ για άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη έχει απορριφθεί για τυπικό λόγο. Τέτοιο τυπικό λόγο συνιστά και η αοριστία του δικογράφου της προσφυγής.
Read More
Συγκεκριμένα για τον αποκλεισμό εταίρου από την ΙΚΕ, κατά το άρθρο 93 Ν 4072/2012 κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της ΙΚΕ ή να ζητήσει τον αποκλεισμό άλλου εταίρου από αυτήν με δικαστική απόφαση, κατόπιν αίτησής του προς το Ειρηνοδικείο του τόπου της έδρας της Εταιρίας, επικαλούμενος και αποδεικνύοντας σπουδαίο λόγο, όπως παραθέτουμε παρακάτω.
Read More
1 2 3 7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο : 210 7248839 / 210 7212058

Email : ven@valaw.gr ή alex@valaw.gr

Σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button