Νέα
Με τη διάταξη του άρθρου 136 του ν. 4270/2014 περί Δημοσίου Λογιστικού ορίζεται ότι: «1. Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου δεν παραγράφεται πριν να βεβαιωθεί πράγματι προς είσπραξη ως δημόσιο έσοδο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το αρμόδιο Τελωνείο ...
Read More
Τα επιχειρηματικά σχέδια κοινής δράσης συχνά ξεκινούν με κάποιο συμφωνητικό ως προσχέδιο της οριστικής συμφωνίας. Ομοίως η επίλυση επιχειρηματικών διαφορών σε αρκετές περιπτώσεις επιλύονται με διαπραγματεύσεις και με προδιαμόρφωση των βασικών πλαισίων συμφωνίας. Σε άλλες περιπτώσεις οι επιχειρηματίες συμφωνούν οριστικώς ως προς το επιχειρηματικό τους πλάνο ή ως προς την επίλυση της διαφοράς. Όλα αυτά...
Read More
Σε αρκετές περιπτώσεις κάποιος θίγεται ή δεσμεύεται από κάποια δικαστική απόφαση που εκδόθηκε από κάποιο δικαστήριο χωρίς αυτός να έχει ενημερωθεί για να παρέμβει και να ανατρέψει την κατάσταση που δημιουργήθηκε τελικώς εκ της απόφασης που εκδόθηκε εν αγνοία του και χωρίς τη δική του συμμετοχή. Αν γνώριζε ότι γινόταν η συγκεκριμένη δίκη, θα είχε...
Read More
Η πιλοτική δίκη είναι ένας νέος θεσμός στην πολιτική δικαιοσύνη και εισάγεται εκ του άρθρου 20Α ΚΠολΔ. Το άρθρο 20Α ΚΠολΔ ορίζει ότι «Οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο που ασκήθηκε ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού δικαστηρίου μπορεί να εισαχθεί στην πλήρη ολομέλεια του Αρείου Πάγου με απλή πράξη τριμελούς επιτροπής, που αποτελείται από τον Πρόεδρό του, τον...
Read More
Τα ασφαλιστικά μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και εκ του νόμου δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν την ικανοποίηση του τελικώς προστατευτέου δικαιώματος. Διαφορετικά η αίτηση ασφαλιστικών απορρίπτεται.
Read More
Σε μια εταιρεία μπορεί να πρέπει να ληφθεί μία απόφαση (π.χ. σύμβαση ή έγερση αγωγής) και αυτή η απόφαση να αφορά κάποιον εταίρο της εταιρείας. Υπάρχουν αρκετές διατάξεις στο δίκαιο (ΑΚ 66, Ν. 4548/2018 άρθρα 99επ. κλπ) που ρυθμίζουν το ζήτημα. Στην παρούσα ανάλυση θα γίνει αναφορά στο παράδειγμα της ΕΠΕ και του άρθρου 14...
Read More
Το άρθρο 699 ΚπολΔ απαγορεύει την έφεση κατά απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. Η πρώτη και στενή ερμηνεία είναι ότι ποτέ δεν επιτρέπεται έφεση κατά ασφαλιστικών μέτρων.
Read More
1 2 3 8

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button