Εταιρικό Δίκαιο
Πέραν από τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι διαχειριστές σε μια προσωπική εταιρία, υπάρχουν και άλλα θέματα, επί των οποίων δεν αποφασίζουν οι διαχειριστές αλλά όλοι οι εταίροι από κοινού (διαχειριστές και μη).
Read More
Λύση εταιρείας ή αποκλεισμός εταίρου – οι δύο επιλογές που παρέχει ο νόμος Η δικηγορική μας εταιρεία είχε την ακόλουθη επιτυχία με αποδοχή της αίτησης αποκλεισμού του εταίρου που ζήτησε τη λύση της εταιρείας.
Read More
Σε μια εταιρεία μπορεί να πρέπει να ληφθεί μία απόφαση (π.χ. σύμβαση ή έγερση αγωγής) και αυτή η απόφαση να αφορά κάποιον εταίρο της εταιρείας. Υπάρχουν αρκετές διατάξεις στο δίκαιο (ΑΚ 66, Ν. 4548/2018 άρθρα 99επ. κλπ) που ρυθμίζουν το ζήτημα. Στην παρούσα ανάλυση θα γίνει αναφορά στο παράδειγμα της ΕΠΕ και του άρθρου 14...
Read More
Το μέλος ΔΣ σε μία ΑΕ διοικεί μαζί με τα άλλα μέλη του ΔΣ επειδή έχει αποδεχθεί τον διορισμό του. Ο διορισμός τους έλαβε χώρα μετά από απόφαση της ΓΣ της ΑΕ. Όπως αποδέχθηκε την εκλογή του από την γενική συνέλευση της ΑΕ, έτσι μπορεί και να παραιτηθεί από την θέση αυτή. Προκύπτουν αρκετά νομικά...
Read More
Ο εκπρόσωπος ή διαχειριστής μίας επιχείρησης-εταιρείας διαχειρίζεται τις εταιρικές υποθέσεις και την εταιρική περιουσία στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας. Όμως το κάνει με εντολή των άλλων εταίρων και ουσιαστικά διαχειρίζεται και την δική τους περιουσία. Γιαυτό ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να τους ενημερώνει και να τους αποδίδει λογαριασμό. Αυτή η ενημέρωση κατά...
Read More
Πολύ συνήθης είναι η ερώτηση από πελάτες: είμαι ο εκπρόσωπος μίας εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ) και αυτή οφείλει χρήματα σε προμηθευτές, σε τράπεζες, εργαζόμενους κλπ. Εγώ χρωστάω μαζί με αυτήν ή μόνο η εταιρεία χρωστάει; Κινδυνεύει η προσωπική μου περιουσία; Πρέπει να γίνουν τρεις σημαντικές διακρίσεις για να απαντήσουμε (εκ των προτέρων υπογραμμίζουμε:...
Read More
Στην ανώνυμη εταιρεία η πλειοψηφία μπορεί να αποφασίζει για το ποιός θα διοικεί την ΑΕ αλλά και ποιά θα είναι η αμοιβή των μελών της διοίκησης (μελών του ΔΣ). Η απόφαση αυτή μπορεί να είναι παράνομη ως προς τη διαδικασία λήψης της αλλά μπορεί να είναι και παράνομη ως προς το ύψος της αμοιβής.
Read More
Μια εμπορική εταιρεία μπορεί να λυθεί και να τεθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης. Κατά τη νομολογία και φυσικά το νόμο, αυτο δε σημαίνει ότι εξαφανίζεται απο τη νομική και οικονομική ζωή και α) σταματάει αυτομάτως να συναλλάσσεται ή β) αυτομάτως διαγράφεται απο το ΓΕΜΗ. Μάλιστα υπό προϋποθέσεις η εταιρεία μπορεί και να αναβιώσει και να επανέλθει...
Read More
1 2 3 4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο : 210 7248839 / 210 7212058

Email : ven@valaw.gr ή alex@valaw.gr

Σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button