Πνευματική ιδιοκτησία
Ένας εργαζόμενος μπορεί να έχει προσληφθεί σε βιομηχανική ή βιοτεχνική επιχείρηση για να δημιουργήσει ένα τεχνικό επίτευγμα που μπορεί να αποτελεί και εφεύρεση. Όμως μπορεί να εργάζεται σε αυτήν την επιχείρηση και να έχει άλλο αντικείμενο εργασίας αλλά τελικά να καταλήξει σε κάποιο τεχνικό αποτέλεσμα (εφεύρεση) που δεν είχε ανατεθεί σε αυτόν να το κάνει...
Read More
Αυτός που δημιούργησε-κατασκεύασε ένα πνευματικό έργο της επιστήμης ή της τέχνης δικαιούται να αναγνωρίζεται ως δημιουργός αλλά και δικαιούται να απολαμβάνει οικονομικά ανταλλάγματα ή αποζημίωση για την χρήση του έργου του απο τρίτα πρόσωπα. Το πνευματικό έργο προστατεύεται από το νόμο και δεν επιτρέπεται η χρήση του από πρόσωπα στα οποία ο πνευματικός δημιουργός δεν...
Read More
Προστασία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών: τι προβλέπεται σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ένα από τα σημαντικότερα πρακτικά αλλά και νομικά ζητήματα που προβληματίζουν όλους εκείνους που ασχολούνται με το χώρο της τεχνολογίας και δη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι ο τρόπος, το περιεχόμενο και η έκταση προστασίας των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους δημιουργούς τους.
Read More

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο : 210 7248839 / 210 7212058

Email : ven@valaw.gr ή alex@valaw.gr

Σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button