Πολεοδομικό δίκαιο
Συχνό είναι το φαινόμενο των παράνομων πράξεων από τον ιδιοκτήτη όμορου γειτονικού ακινήτου. Οι παράνομες πράξεις μπορεί να αντιμετωπισθούν τόσο με κινητοποίηση των πολεοδομικών και εισαγγελικών αρχών όσο και των πολιτικών δικαστηρίων. Στην παρούσα ανάλυση γίνεται αναφορά στις αξιώσεις ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων.
Read More
Η συγκυριότητα σε ένα ακίνητο δημιουργει προβλήματα και αυτά μπορεί να παύσουν μέσω του χωρισμού του ακίνητου σε διακριτά ακίνητα των ιδιοκτητών. Αυτό μπορεί να γίνει με συναίνεση όλων ενώπιον συμβολαιογράφου. Αν όμως αυτό δεν είναι δυνατόν σε κάποιες περιπτώσεις, εφόσον πληρούνται οι αυστηρές προϋ0ποθέσεις του νόμου μπορεί να γίνει λόγος για άτυπη διανομή του...
Read More
To τελευταίο χρονικό διάστημα οι τράπεζες κινούνται πιο επιθετικώς και διεκδικούν την είσπραξη των δανείων που δεν έχουν εξυπηρετηθεί από τους οφειλέτες (επιχειρηματίες, επιχειρήσεις) μέσω της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68επ. Ν. 4307/2014. Παραθέτουμε κάποιες χρήσιμες νομικές συμβουλές.
Read More

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο : 210 7248839 / 210 7212058

Email : ven@valaw.gr ή alex@valaw.gr

Σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button