Τραπεζικό Δίκαιο
Τα ασφαλιστικά μέτρα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και εκ του νόμου δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν την ικανοποίηση του τελικώς προστατευτέου δικαιώματος. Διαφορετικά η αίτηση ασφαλιστικών απορρίπτεται.
Read More
Το άρθρο 699 ΚπολΔ απαγορεύει την έφεση κατά απόφασης ασφαλιστικών μέτρων. Η πρώτη και στενή ερμηνεία είναι ότι ποτέ δεν επιτρέπεται έφεση κατά ασφαλιστικών μέτρων.
Read More
Το ελληνικό νομικό σύστημα προβλέπει το δικαίωμα του κάθε διαδίκου να προσφύγει στον Άρειο Πάγο, εφόσον έχει χάσει στο Εφετείο (ή σε κάποιες περιπτώσεις στο Πρωτοδικείο). Η διαδικασία στον Άρειο Πάγο σχετικά με την αναίρεση αποφάσεων του δεύτερου βαθμού (Εφετείου) είναι μία πολύ δύσκολη δικονομική διαδικασία που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή απο νομικής άποψης ως προς...
Read More
Η μεταβίβαση μίας επιχείρησης δεν επιφέρει και την απαλλαγή του μεταβιβάζοντα από τα χρέη της επιχείρησης. Ο νομοθέτης και οι δικαστικές αποφάσεις έχουν αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό με αντίστοιχες ρυθμίσεις και προβλέψεις. Η επιχείρηση (ως αντικείμενο δικαίου), σύμφωνα με τον επιστημονικό ορισμό που έχει επικρατήσει, αποτελεί σύνολο ποικίλων ανομοιογενών στοιχείων, πραγμάτων, δικαιωμάτων, άυλων αγαθών (εμπορική...
Read More
Καταναλωτής άξιος προστασίας θεωρείται και ο εγγυητής σε σύμβαση με την οποία χορηγείται πίστωση σε έμπορο από Τράπεζα για να καλύψει τις χρηματικές ανάγκες του εμπόρου Αριθμός απόφασης 83/2013
Read More
Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις επέρχεται η ευθύνη του ίδιου του μετόχου της ΑΕ λόγω άρσης της περιουσιακής αυτοτέλειας της εταιρείας. Πρόκειται για ευθύνη όμως που υφίσταται μόνο αν πληρούνται συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις. Μετά την τελευταία τροποποίηση του νόμου μπορεί οι εκπρόσωποι της εταιρείας να μπορούν να απαλλαγούν και να μην ευθύνονται...
Read More
Ακύρωση διαταγής πληρωμής εκδοθείσας βάσει επιταγής ευκολίας, διότι η κομίστρια τράπεζα, αν και γνώριζε τα δυσμενή οικονομικά στοιχεία της προϋγούμενης οπισθογράφου και την έλλειψη υποκείμενης αιτίας, δέχθηκε τη μεταβίβασή της ως αξίας ενεχύρου, προς βλάβη της εκδότριας.
Read More
Παρατηρήσεις στην ΑΠ 924/2007(Έλεγχος απαλλακτικής ρήτρας υπέρ εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων)
Read More

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο : 210 7248839 / 210 7212058

Email : ven@valaw.gr ή alex@valaw.gr

Σχετικά άρθρα

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button