Διαμάντω Ν. Αλεξανδροπούλου

Διαμάντω Ν. Αλεξανδροπούλου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Ιδιότητα: Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ, Μ.Δ. Δημοσίου Δικαίου

Τηλ.: 210 7248839

Κιν.: 6972 584976

e-mail: alex@valaw.gr

Εκπαίδευση

LL.M. Δημοσίου Δικαίου

Πτυχίο Νομικής – Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Το προσυμβατικό πλαίσιο στις συμβάσεις σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

Ειδίκευση

Χωροταξικό – Πολεοδομικό Δίκαιο (Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο, Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Αναπτύξεως για της Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ρυμοτομικές και Αναγκαστικές Απαλλοτριώσεις, Τακτοποίηση Αυθαιρέτων και Άδειες Δομήσεως), Βιομηχανία (άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών του ν. 3325/2005), Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Φορολογία (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, ΦΠΑ, πρόστιμα κλπ), Δίκαιο Περιβάλλοντος (Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων, Δάση, Αιγιαλός, Αιολικά Πάρκα και προστασία της προσωπικότητας για προσβολές του περιβαλλοντικού αγαθού), Δημόσιες Συμβάσεις (προμήθειες, έργα, υπηρεσίες, συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων του Δημοσίου), Εκτέλεση κατά του διοικουμένου για οφειλές προς το Δημόσιο (ΚΕΔΕ), Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο (πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων, προαγωγές, μετατάξεις, διαθεσιμότητα), Πρόστιμα Ανεξάρτητων Αρχών (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Πρόστιμα για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας).

Θεωρητική Εξάσκηση

 • Εισήγηση με θέμα: Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, Ν. 3389/2005
 • Εισήγηση με θέμα: Συνταγματική απαγόρευση χρήσης παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων. Μία Ουτοπία?
 • Εισήγηση με θέμα: Δημοσιότητα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Εισήγηση με θέμα: Χορήγηση και ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου
 • Εισήγηση για τον διορισμό υπαλλήλων στην Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών
 • Εισήγηση – παρέμβαση στο ΔΕΚ αναφορικά με προδικαστικό ερώτημα του Ολλανδικού College van Beroep voor het bedrijfsleven/Κάτω Χώρες για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
 • Εισήγηση αναφορικά με τα δημόσια κτήματα

Δημοσιεύσεις

 • Σχόλιο επί της υπ’ αριθμ. 833/2010 αποφάσεως της Ολομελείας του ΣτΕ με τίτλο «Επαναπαραπομπή στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο του ζητήματος της τοκογονίας απαιτήσεων κατά ΝΠΔΔ σε περίπτωση περιορισμού του καταψηφιστικού αιτήματος αγωγής ή προσφυγής σε αναγνωριστικό», ΕΔΚΑ Τόμος ΝΒ΄(2010), σελ. 305.
 • Επισημάνσεις με αφορμή την υπ’ αριθμ. 1/2010 απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, ΕΔΚΑ Τόμος ΝΑ΄ (2010), σελ.115.
 • Σκέψεις με αφορμή την υπ’ αριθμ. 3503/2009 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ, ΕΔΚΑ, Τόμος ΝΑ΄ (2010)

Γλώσσες

 • Αγγλικά
 • Γερμανικά

Πανεπιστημιακές εργασίες

 • Η ιδιωτική ζωή των δημοσίων προσώπων και η ελευθερία του Τύπου, 2000
 • Η αρχή του κοινωνικού κράτους και η σημασία της στο εργατικό δίκαιο και στο ευρύτερο κοινωνικό δίκαιο, 2001
 • Η πληρεξουσιότητα στο ΣτΕ (και η αμφιβολία περί την πληρεξουσιότητα), 2001
 • Δημόσιες Συμβάσεις ( προσυμβατικό στάδιο ), Ν. 2522/1997-Ν. 2854/2000, 2001
 • Η αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων, 2001
 • Η αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και η αρχή της αλληλεγγύης, 2001

Σεμινάρια

 • Σεμινάριο Δημοσίου Δικαίου με εκπόνηση εργασίας και εισήγηση με θέμα :“Το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας επ’ ευκαιρίας της υπ’αριθμ.2283/2001 απόφασης του ΣτΕ.”, 2001
 • Ελεύθερο σεμινάριο Συνταγματικού Δικαίου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με εκπόνηση εργασίας-εισήγησης με θέμα :“Οι νέες ρυθμίσεις στο κεφάλαιο περί δικαστικής προστασίας ”,2002
 • Σεμινάριο Διοικητικού Δικαίου 2002-2003, το οποίο οργανώνεται από το ίδρυμα Διοικητικού Δικαίου Μιχαήλ Στασινόπουλου

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button