Χαράλαμπος Αποστολόπουλος

Χαράλαμπος Αποστολόπουλος

Πρόσθετες Πληροφορίες

Ιδιότητα: Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Διδάκτωρ Νομικής Πανεπιστημίου Μονάχου

Τηλ.: 2107248839

Κιν.: 6937 586812

e-mail: info@valaw.gr

Εκπαίδευση

Απόφοιτος Λυκείου – 1ο Λύκειο Αμαρουσίου. Έτος αποφοίτησης 1996.
· Πτυχίο Νομικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Κομοτηνή 1996 έως 2000.
· Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών “ERASMUS-SOCRATES”, Humboldt Universitaet zu Berlin, Βερολίνο, Γερμανία, Μάρτιος έως Ιούλιο  1999.
· Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πανεπιστημίου Μονάχου «Λουδοβίκος-Μαξιμιλιανός» στο δίκαιο ανταγωνισμού, Μόναχο, Οκτώβριος 2001 έως Δεκέμβριο 2002.
· Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Πανεπιστήμιο Μονάχου «Λουδοβίκος-Μαξιμιλιανός» ως υπότροφος του Ινστιτούτου Max-Planck για δίκαιο ανταγωνισμού και αϋλων αγαθών με θέμα «Η επιταγή φιλελευθεροποίησης του ελληνικού δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού υπό τις επιδράσεις της κοινοτικής εναρμόνισης», Μόναχο, Ιανουάριος 2003 έως Ιούλιο 2005.
· Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο διεθνές δίκαιο αϋλων αγαθών (International Intellectual Property Law) και ερευνητικό έργο ως βοηθός των καθηγητών κκ. Dinwoodie και Gerber ως υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright στο πανεπιστήμιο Chicago-Kent, Σικάγο, ΗΠΑ, Αύγουστος 2005 έως Iούλιο 2006.

Διακρίσεις

Υπότροφος του Ινστιτούτου Max-Planck για δίκαιο ανταγωνισμού και αϋλων αγαθών, Μόναχο 2003-2005
· Υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright, Σικάγο, 2005-2006
· Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Αθήνα 2008-2009
· Υπότροφος της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρίας «Πολιτεία Δικαίου», Αθήνα 2012-2013
· Τακτικός συνεργάτης του νομικού επιστημονικού περιοδικού Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ), εκδόσεις Σάκκουλα, δημοσιεύων ανά τακτά χρονικά διαστήματα μελέτες και σχόλια επί δικαστικών αποφάσεων
· Επιστημονικός Συνεργάτης του νομικού επιστημονικού περιοδικού Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ), εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, δημοσιεύων ανά τακτά χρονικά διαστήματα μελέτες και σχόλια επί δικαστικών αποφάσεων
· Επιστημονικός Συνεργάτης του νομικού επιστημονικού περιοδικού Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΔιΜΕΕ), εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, δημοσιεύων ανά τακτά χρονικά διαστήματα μελέτες και σχόλια επί δικαστικών αποφάσεων
· Επιστημονικός Συνεργάτης του νομικού επιστημονικού περιοδικού Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ), εκδόσεις Μεντζελόπουλος, δημοσιεύων ανά τακτά χρονικά διαστήματα μελέτες και σχόλια επί δικαστικών αποφάσεων
· Διαιτητής στον κατάλογο επιδιαιτητών του Ελληνογερμανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου

 

Μεταδιδακτορική έρευνα - Μονογραφία

1. «Η εφαρμογή του κανόνα της επιχειρηματικής κρίσεως (Business Judgment Rule) κατά την πρόκληση της αφερεγγυότητας της ανώνυμης εταιρίας», ως Υπότροφος της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρίας «Πολιτεία Δικαίου»

2. «Οι κοινοτικοί κανόνες ανταγωνισμού περί μεταφοράς τεχνολογίας βάσει του Κανονισμού 772/2004/ΕΚ», ως υπότροφος ΙΚΥ, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα 2009.
Διδακτορική διατριβή
3. “Die Liberalisierung des griechischen Lauterkeitsrechts im Rahmen der europaeischen Rechtsentwicklung” (=Η φιλελευθεροποίηση του ελληνικού δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού υπό το φως της εξέλιξης του κοινοτικού δικαίου), βαθμολογηθείσα με «magna cum laude», δημοσιευθείσα από εκδόσεις Carl Heymanns, Mόναχο 2007.
Μεταπτυχιακές εργασίες
4. “Generische Bezeichnungen als zulaessige Dοmainnamen”(=Περιγραφικές ενδείξεις ως επιτρεπτές ονομασίες πεδίου), Μόναχο, Ιανουάριος 2003.
5. «The Copyright Misuse Doctrine on Computer Software: A redundant doctrine of the US-Copyright Law or a necessary addition to the European Copyright Law?» (=Η θεωρία της κατάχρησης πνευματικής ιδιοκτησίας στα προγράμματα Η/Υ: Μια περιττή θεωρία του αμερικάνικου δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή απαραίτητη προσθήκη στο κοινοτικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας;), Σικάγο,  Μάϊος 2006
Δημοσιευθείσες μελέτες στον ελληνικό νομικό τύπο
6. «Περιγραφικές και κοινόχρηστες ενδείξεις ως Domain    names- Νομική   προβληματική», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2003, σελ. 108-116.
7. «Νομική προβληματική περί της αρχής της κοινοτικής αναλώσεως και των παράλληλων εισαγωγών με αφορμή την απόφαση Zino Davidoff του ΔΕΚ», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2003, σελ. 472-476.
8. «Δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού και Προστασίας του Καταναλωτή: Τρέχουσες κοινοτικές νομοθετικές εξελίξεις και ανάγκη μεταρρύθμισης του νόμου 146/1914, Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 2003, 976-992.
9. «Η ερμηνεία της αρχής της χώρας προέλευσης στην Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο ως κανόνας σύγκρουσης του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου;», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών 2004, σελ. 266-269.
10. «Η παράβαση κανόνων δικαίου ως ομάδα αθέμιτης συμπεριφοράς της γενικής ρήτρας του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών 2004, σελ. 730-733.
11. «Σκέψεις ως προς την προστασία της επιχειρηματικής παροχής από την αθέμιτη απομίμηση και των διακριτικών γνωρισμάτων φήμης μέσω της γενικής ρήτρας του νόμου περί αθέμιτου ανταγωνισμού», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών 2005, σελ. 409-414.
12. «Η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων στην Ελλάδα και η ανάγκη ενίσχυσής της βάσει των κοινοτικών επιταγών», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών 12/2005, σελ. 1274-1278.
13. «Αθέμιτη συγκριτική διαφήμιση χωρίς καν σύγκριση; Επιταγή φιλελευθεροποίησης της συγκριτικής διαφήμισης υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου 1/2006, σελ. 29-33.
14. «Η επιθετική παρενοχλητική διαφήμιση και η νομική της αντιμετώπιση κατά το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο: Σκέψεις για νέα ρύθμιση», Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΔιΜΕΕ) 3/2006, σελ. 353-359.
15. «Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων στο δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού», Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ) 4/2007, σελ. 378-382.
16. «Προς ένα νέο δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού στην Ελλάδα», Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών (ΔΕΕ) 2007, σελ. 900-906.
17. «Η μοντέρνα φιλελεύθερη νομική κρίση στην επικοινωνία των πρακτικών προώθησης πωλήσεων (έργω διαφήμιση) σύμφωνα με τις επιταγές του κοινοτικού δικαίου», Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΔιΜΕΕ) 2007, τεύχος 3/2007, σελ. 340-346.
18. «Η δημιουργία ενός κοινοτικού δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού και η επίδραση του κοινοτικού προτύπου του μέσου καταναλωτή», Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ), τεύχος 3/2007, σελ. 513-524.

19. «Πρόταση για ένα νέο νόμο περί αθέμιτου ανταγωνισμού στην Ελλάδα», τεύχος 4/2007 της Επιθεώρησης Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ), σελ. 788-803.

20. “Der Einfluss der EuGH-Rechtsprechung ueber den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr auf die griechische Lauterkeitsordnung (= Η επίδραση της νομολογίας του ΔΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσιών στο ελληνικό δίκαιο ανταγωνισμού) (στα γερμανικά), ξενόγλωσση έκδοση του περιοδικού Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου (ΕΕΕυρΔ) 2007, σελ. 81-94.

21. «Η Οδηγία 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και ο νόμος 3524/2007 για τη μεταφορά της στο ελληνικό δίκαιο», τεύχος 2/2008 του περιοδικού Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ), σελ. 158-163.

22. «Η εξωεδαφική εφαρμογή του αμερικανικού δικαίου σημάτων κατά τη νομολογία των δικαστηρίων των ΗΠΑ – Αναφορές σε αντίστοιχες αποφάσεις εθνικών δικαστηρίων στην Ευρώπη», σε: Σύνδεσμο Ελλήνων Εμπορικολόγων, Το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο του Εμπορίου, εκδόσεις «Νομική Βιβλιοθήκη» 2008, σελ. 347-355.

23. «Η αντι-ανταγωνιστική κατάχρηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας υπό το πρίσμα της διεθνούς Συμφωνίας TRIPS», τεύχος 7-8/2008 του περιοδικού Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ), σελ. 667-672.

24. «Η θεωρία της κατάχρησης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright misuse doctrine) στο δίκαιο των ΗΠΑ και το κοινοτικό δίκαιο», τεύχος 8-9/2008 του νομικού περιοδικού Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών (ΔΕΕ), σελ. 919-925.

25. «Η εφαρμογή της θεωρίας κατάχρησης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright misuse doctrine) του δικαίου των ΗΠΑ σχετικά με την προστασία των προγραμμάτων Η/Υ στο κοινοτικό δίκαιο», τεύχος 4/2008 του περιοδικού Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΔιΜΕΕ), σελ. 472-477.

26. «Υποθέσεις άρνησης παραχώρησης χρήσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο δίκαιο ανταγωνισμού των ΗΠΑ και το κοινοτικό δίκαιο: Σύγκλιση των δύο δικαιϊκών συστημάτων μέσω χρήσης της ίδιας νομικής και οικονομικής γλώσσας», τεύχος 4/2008 της Επιθεώρησης Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ), σελ. 758-774.

27. «Σκέψεις σχετικά με την «πιο οικονομική προσέγγιση» στην πολιτική ανταγωνισμού», τεύχος 02/2009 στο νομικό περιοδικό Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ), σελ. 179-181.

28. «Η νομική κρίση των κοινοπραξιών εκμετάλλευσης τεχνολογίας (technology pools) βάσει του δικαίου ανταγωνισμού», περιοδικό Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ), σελ. 574-576.

29. «O θεσμός των Κανονισμών ομαδικής απαλλαγής στο κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού και το νέο παράδειγμα στην εφαρμογή του άρθρου 81 ΕΚ», περιοδικό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών (ΔΕΕ) 2009, σελ. 775-781.

30. «Προϋποθέσεις εφαρμογής και βασικές έννοιες του Kανονισμού 772/2004/ΕΚ σχετικά με τις συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας», περιοδικό Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ) 10/2009, σελ. 783-792.

31. «O Kανονισμός 772/2004/ΕΚ σχετικά με τις συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας στο πλαίσιο των νέων κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού», τεύχος 2/2010 του περιοδικού Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών (ΔΕΕ), σελ. 141-147.
32. «Οι κυριότεροι περιορισμοί του ανταγωνισμού σε συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας και η νομική τους κρίση», τεύχος 2/2010 του περιοδικού Δικαίου Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΔιΜΕΕ), σελ. 196-202.
33. «Η υπόθεση AstraZeneca του Γενικού Δικαστηρίου στην τομή των δικαίων ευρεσιτεχνίας και ανταγωνισμού – Νομική προβληματική περί καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης στο χώρο των φαρμάκων», τεύχος Γ/2011 του νομικού περιοδικού Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ), σελ. 761-769.
34. «Η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων επί του κανόνα επιχειρηματικής κρίσης (Business Judgment Rule)», προσεχές τεύχος 01/2013 περιοδικού Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου (ΧρΙΔ), σελ. 65-68.

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα

 «Το ιδιοκτησιακό καθεστώς στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ βάσει του άρθρου 5 του νέου νόμου 3592/2007», μελέτη σε συλλογικό έργο «Έλεγχος συγκεντρώσεων στο Δίκαιο των ΜΜΕ», επιμέλεια Αλ. Οικονόμου, Νομική Βιβλιοθήκη 2009.

Ερμηνεία του άρθρου 3 του ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες (προνομιούχες και δεσμευμένες μετοχές), κατ’ άρθρον ερμηνεία του νόμου όπως τροποποιήθηκε, εκδ. Αντωνόπουλος, επιμ. Μούζουλας, υπό δημοσίευση, Σάκκουλας 2011

«Η υπόθεση AstraZeneca του Γενικού Δικαστηρίου στην τομή των δικαίων ευρεσιτεχνίας και ανταγωνισμού», 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικολόγων, Νομική Βιβλιοθήκη 2012.

«Η εφαρμογή του κανόνα επιχειρηματικής κρίσης στην Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία», 22o Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικολόγων, Nομική Βιβλιοθήκη 2013.

Δημοσιεύσεις - μελέτες στο γερμανικό νομικό τύπο

«Neuere Entwicklungen im europäischen Lauterkeitsrecht: Problematische Aspekte und Vorschläge» (= Τρέχουσες εξελίξεις στο κοινοτικό δίκαιο Αθέμιτου Ανταγωνισμού: Προβληματικές απόψεις και προτάσεις), Wettbewerb in Recht und Praxis (γερμανικό νομικό περιοδικό – WRP) 2004, σελ. 841-857.

«Die E-Commerce-Richtlinie 2000/31/EG und das Herkunftslandprinzip: Die Umsetzung in das griechische Recht» (= Η Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και η μεταφορά της στο ελληνικό δίκαιο), Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil (γερμανικό νομικό περιοδικό- GRUR Int.) 2004, σελ. 570-573.

«Einige Gedanken zur Auslegung der nationalen Generalklausel im Hinblick auf eine Harmonisierung des europäischen Lauterkeitsrechts» (= Σκέψεις ως προς την ερμηνεία της εθνικής γενικής ρήτρας στο πλαίσιο εναρμόνισης του ευρωπαικού δικαίου αθέμιτου ανταγωνισμού), Wettbewerb in Recht und Praxis – WRP 2005, σελ. 152-157.

«Das europäische Irreführungsverbot: Liberalisierung des Marktgeschehens oder Einschränkung für die Anbieterseite?» (= Το κοινοτικό δίκαιο περί απαγόρευσης παραπλάνησης: Απελευθέρωση της αγοράς ή περιορισμός των επιχειρήσεων;), „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil” (GRUR Int.) 2005, σελ. 292-299.Δημοσιευθείσες μελέτες στον αμερικάνικο νομικό τύπο

«Refusal-to-deal cases of IP rights at the aftermarket in the US and EU law: Converging of both law systems through speaking the same language of law and economics» (=Υποθέσεις άρνησης παραχώρησης χρήσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο δίκαιο ανταγωνισμού των ΗΠΑ και το κοινοτικό δίκαιο: Σύγκλιση των δύο δικαιϊκών συστημάτων μέσω χρήσης της ίδιας νομικής και οικονομικής γλώσσας), De Paul Business & Commercial Law Journal (αμερικάνικο νομικό περιοδικό), Vol. 5/2007, σελ. 237-263.

«Anti-competitive abuse of IP Rights and compulsory licensing through the international dimension of the TRIPS Agreement and the Stockholm Proposal for its amendment» (=Η αντι-ανταγωνιστική κατάχρηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας υπό το πρίσμα της διεθνούς Συμφωνίας TRIPS και η πρόταση της Στοκχόλμης για την τροποποίησή της), Richmond Journal of Global Law and Business (αμερικάνικο νομικό περιοδικό), Volume 6, Spring/Summer 2007, Number 3, σελ. 265-282.

«The Copyright Misuse Doctrine on Computer Software: A redundant doctrine of the US-Copyright Law or a necessary addition to the European Copyright Law?» (=Η εφαρμογή της θεωρίας κατάχρησης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με την προστασία των προγραμμάτων Η/Υ: Περιττή θεωρία του δικαίου των ΗΠΑ ή απαραίτητη προσθήκη στο κοινοτικό δίκαιο;), δημοσιευθέν στο αμερικάνικο νομικό περιοδικό The John Marshall Journal of Computer & Information Law, Issue 24.4, καλοκαίρι 2006, σελ. 571-609.

Ξένες γλώσσες

 Άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας (First Certificate, Proficiency of Cambridge, διαμονή στις ΗΠΑ).
· Επάρκεια διδασκαλίας αγγλικής γλώσσας από Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
· Άριστη χρήση  της Γερμανικής γλώσσας (Grundstufe, Mittelstufe του Goethe Institut, χρόνια διαμονή στη Γερμανία).

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button