Νικολέτα Γουβέλη

Νικολέτα Γουβέλη

Πρόσθετες Πληροφορίες

Ιδιότητα: Δικηγόρος παρ’ Εφέταις, DEA (Master 2)

Τηλ.: 210 7248839

Κιν.: 694 5032222

e-mail: office@valaw.gr

Εκπαίδευση

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών D.E.A. (Master 2, Diplôme d’ Études Approfondies), Πανεπιστήμιο Νancy II, Lorrainne, «Εταιρικό Δίκαιο – Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου» (Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Εταιριών, Διεθνείς Εμπορικές Συμβάσεις, Εξώδικη Επίλυση Διαφορών / Διαιτησία – Μεσολάβηση, Δίκαιο Διεθνών Μεταφορών, Ασφάλειες και Εγγυήσεις στο Διεθνές Εμπόριο, Δίκαιο Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου)

Διπλωματική Εργασία: «Οι Κοινοπραξίες (Joint Ventures) στο Διεθνές Εμπόριο»
Πτυχίο Νομικής σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Ειδίκευση

Δίκαιο Εταιρειών & Επιχειρήσεων, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης – Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Απαιτήσεων, Έλεγχοι τίτλων ιδιοκτησίας – Ακίνητα, Δίκαιο Κτηματολογίου, Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων (συμβάσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων – leasing, μισθωτικές συμβάσεις), Δίκαιο Αστικής Αφερεγγυότητας (Ν. 3869/2010), Προπτωχευτική Διαδικασία Εξυγίανσης (άρθρο 99) & Πτωχευτικό Δίκαιο

 

Γλώσσες

 Γαλλικά

 Αγγλικά

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Call Now Button